12 til tre professionsbachelorer

Kunsten at slå med le i å-løbet og overskue komplicerede hydrologiske beregninger måtte de tre tidligere studerende lære sig undervejs i deres bachelorprojekt med titlen ”Konsekvensvurdering af indsatsen ændret vedligeholdelse i Ellebækken”. Opgaven er udarbejdet for Nordfyns Kommune.

De tre professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed er 43-årig Jannik Seslef, 39-årige Michaela Thomassen og 31-årige Marie Voetmann. Selv er de gladest for, at deres bachelorprojekt fra Erhvervsakademiet Lillebælt er blevet vurderet på Københavns Universitet og fundet på akademisk niveau.

Professionsbachelorer fra Erhvervsakademiet Lillebælt har en erhvervsmæssig baggrund, som kobles sammen med teoretisk viden og praktikophold i virksomheder. Uddannelsen evner at kombinere det akademiske med det håndværksmæssige. Går det op i en højere enhed, giver det værdi for virksomheder og afspejler sig også i karaktererne hos den enkelte.

Uddannelseschef Helle Thastum ved Erhvervsakademiet Lillebælt er ikke i tvivl om, at det professionsbachelorer kan, er efterspurgt i erhvervslivet. I forbindelse med undersøgelse af muligheder for adgang til kandidatstudier sendte hun opgaven til vurdering på Københavns Universitet.

- Denne opgave er på fuld højde med en teoretisk bachelor fra universitet. Den afspejler et højt niveau i forhold til de opgaver, vi normalt får ind på Erhvervsakademiet Lillebælt. Den er super god, og det er sjældent, at alle i en tremands gruppe får karakteren 12. Det er meget flot, siger Helle Thastum.

Trekløveret er stolt af deres opgave, som tog udgangspunkt i indsatsen omkring ændret vedligeholdelse af vandløb, altså måden at pleje et vandløb på.

- Vandløb er den eneste naturtype, som har et driftsformål skrevet ind i lovgivningen. Vandløbet er det sted, hvor landbruget møder natur. Landbruget dræner markerne og opdyrker dem og leder drænvandet i åen. Derfor er det et meget spændende område. Her undersøgte vi fire kvalitetsparametre: Fisk, smådyr (DVFI), planter og substrat for at vurdere vandløbets fysiske tilstand, siger Jannik Seslef.

De tre tidligere studerende erkender, at selvom de ikke er ”rigtige akademikere” fra et universitet, er deres erfaring værdifuld for dem og erhvervslivet.

- Efterfølgende føler jeg, vi kan meget mere end for eksempel nyuddannede fra universitet. Vi har alle tre en erhvervsmæssig baggrund, forklarer Michaela Thomassen, som er uddannet økologisk landmand og i ti år har arbejdet som driftsleder i et landbrug. Marie Voetmann har en grafisk baggrund.

Jannik Seslef er entreprenør og har arbejdet som anlægsgartner i 15 år samt sælger i 10 år. For ham er det en almindelig entreprenøropgave at grave og lave om i forbindelse med vandplaner. Derfor har han et helt andet syn på og viden om gravearbejdet end en universitetsuddannet. Derudover arbejdede han målrettet og brugte det netværk, han kom i kontakt med i praktiktiden.

Undervejs i denne opgave stod de tre jordbrugsteknologer i ”å-lære” ved å-manden Brian Andersen fra Nordfyns Kommune. Helt ned i mindste detalje forklarede han, hvordan et vandløb bliver vedligeholdt, og hvor få ændringer, der skal til for at gøre en forskel. De slog med le i åløbet. Overleveringen af mange års erfaring satte de stor pris på.

De havde også behov for vandspejlingsprogrammer og kontaktede rådgivningsfirmaet Orbison, som brugte omkring 30 timer uden beregning, hvilket de er meget imponeret over:

- Orbicon tog en chance ved at hjælpe os uden at vide, hvad de fik ud af det. Jeg er dybt imponeret over det, siger Michaela Thomassen, og Jannik Seslef fortsætter:

- Jeg har efterfølgende undervist i VASP programmet på Erhvervsakademiet Lillebælt, som har fået licens til Orbicons avancerede programmer. De nye jordbrugsteknologer bliver undervist i det under temaet vandmiljø.

Senior projektleder Kristina Møberg Jensen ved Orbicon A/S har i forbindelse med bacheloropgaven haft nogle gode faglige diskussioner, som hun også har fået noget ud af. Derudover har det været spændende at se resultaterne i projektet.

- Vi er også glade for, at de studerende får lært vores softwareprogrammer at kende, og samarbejdet med de tre studerende har resulteret i, at vi har stillet vores programmer til rådighed, så de kommende studerende kan blive undervist i dem. Det er også en fordel for os, for måske bliver de fremtidige kollegaer her i Orbicon, siger Kristina Møberg Jensen.

Marie Voetmann er gået på barsel efter afleveringen af bachelorprojektet.

Jannik Seslef begyndte 1. april 2014 ved Nordfyns Kommune som projektleder på kommunens vandplansindsatser. Michaela Thomassen begyndte 21. maj 2014 ved Centrovice som miljø-medarbejder.

Både Jannik Seslef og Michaela Thomassen glæder sig over, at det nu er muligt at komme ind og tage en kandidatuddannelse med en erhvervsmæssig baggrund:

- Gamle mure er brudt ned i uddannelsessystemet. Førhen skulle man altid på gymnasium, før man kunne læse videre. Vi har muligheden for at komme ind på universitet med vores bachelor fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Det er ikke, fordi vi skal læse på universitetet, men bare det, at vi har muligheden for det, er fantastisk.

FAKTA OM: UDDANNELSEN

Pba. i Jordbrugsvirksomhed er en overbygning på 1½ år til Jordbrugsteknolog, Jordbrugstekniker eller andre lignende korte videregående uddannelser. Som professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed oparbejdes grundlæggende kompetencer inden for analyse, planlægning, udvikling og kommunikation samt en særlig kompetenceprofil inden for biologiske, fysiologiske, miljømæssige, jordbrugsøkonomiske samt juridiske felter. En professionsbachelor er i stand til at varetage komplekse problemstillinger på højt niveau i såvel ledelses- som rådgivningsstillinger.