Får danske køer urent vand?

(Billede: Colourbox)

Hvad optager koen mest af i løbet af dagen? spørger 23-årige Herwin Kool og svarer selv, vand. Op til 100 liter om dagen, når det er varmt. 

Et praktikophold i Holland har inspireret ham til at skrive afsluttende projekt om, hvor rent vandet i stalden er. Vand fra en brønd eller kommunevand er som regel fint. Men hvor rent er vandet i stalden?

- Der kan være aflejringer fra gamle jernrør med skadelige bakterier i vandet. Urent vand med høje kimtal kan medføre nedsat mælkeproduktion og øge sygdomspresset. Med rent vand har man mulighed for at øge mælkeproduktionen, mener Herwin Kool.

Ifølge forstander ved Dalum Landbrugsskole Jens Munk Kruse er det en gængs opfattelse i branchen, at koen har bedst af rent vand. Rengøring af koens vandtrug bør foretages systematisk.

Vandanalyse

Herwin Kool er født af hollandske forældre og opvokset i Danmark, taler flydende dansk og hollandsk og er ved at uddanne sig til jordbrugsteknolog på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. Han bor ved Ribe i Sønderjylland, og hans speciale er køer.

I projektet skal Herwin Kool analysere drikkevandskvaliteten i stalden ved alle husdyrsproduktioner. Han skal bruge 20-25 analyser, hvor han selv henter en vandprøve hos landmændene. Analyserne er gratis.

- I min praktiktid ved firmaet MS Schippers i Holland tog jeg vandprøver ved de hollandske landmænd. Det er interessant, at i Holland, Tyskland, Spanien og Rusland indeholder drikkevand i stalden høje kimtal af forskellige årsager, f.eks. colibakterier. Derfor vil jeg gerne undersøge, om det også er tilfældet i Danmark, fortæller Herwin Kool.

MS Schippers er en familiedrevet virksomhed med hovedsæde i Holland. Virksomheden har 10 salgskontorer i Europa og mere end 250 ansatte. Den har haft en årlig vækst på 20% i de seneste 10 år, og firmaet fremhæver sin evne til forandring og nyskabelse som grund til vækst. Firmaet sælger bl.a. et produkt til at rense rør i stalde. Rensningen sker over tid, og der er ingen smagsforskel på vandet. Det hollandske firma afsætter sine produkter i 40 lande, og Herwin Kool er nu konsulent og sælger i Danmark. Efter den afsluttende opgave vil jordbrugsteknologen stadigvæk indsamle vandprøver til gratis analyse.