Kend dine nordiske naboer

Erhvervsakademiet Lillebælt er koordinator for et 2-årigt projekt, ’Nordic Languages & Cultures Course Materials’, som skal øge studerendes forståelse for nordiske sprog og kultur samt fremme mobilitet af studerende mellem de nordiske lande.

Projektet sigter på at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande ved at give studerende en bedre forståelse for nordisk sprog og kultur. Dette gøres ved at udvikle undervisningsmateriale, som kan inddrages på videregående uddannelsers eksisterende fag, der har fokus på sprog, kommunikation, kultur og interkulturel kommunikation. Materialet fokuserer på ligheder samt forskelle mellem de nordiske landes sprog og kultur og vil være frit tilgængelig for alle interesserede som open source-software.

Josefina Sahlin, en af projektdeltagerne, udtaler:

“Mange studerende foretrækker at tage på udveksling på den anden side af jordkloden, fordi det lyder mere spændende, men de ved faktisk ikke, at kulturerne i norden er forskellige fra hinanden. De kan dermed også lære meget af at tage til deres nabolande. Herudover er det også vigtigt, at vi som nordiske lande arbejder mere sammen som en nordisk union.”

”Vi kan se, at der er et behov for spændende undervisningsmateriale som fokuserer på nordiske sprog og kultur og det var på baggrund af dette, som vi (Erhvervsakademiet Lillebælt) valgte at skrive en projektansøgning til Nordplus. Det er vigtigt, at vores studerende har kendskab til nordisk sprog og kultur, da erhvervslivet har meget samarbejde på tværs af de nordiske lande”, udtaler Malin Burström Gandrup projektkoordinator for projektet.

Projektet er et samarbejde mellem fire uddannelsesinstitutioner; Erhvervsakademiet Lillebælt er projektkoordinator, og herudover deltager Arcada University of Applied Sciences (FI), Jönköping University School of Education and Communication (SE) og Bergen University College (NO).

Kontakt:

Malin Burström Gandrup
Projektkoordinator

mabu@eal.dk
+ 45 21 36 14 85