Markant fremgang

På Erhvervsakademiet Lillebælt, der har afdelinger i både Odense og Vejle, er man netop nu i fuld gang med at danne sig overblikket over antallet af nye studerende.

Ét står allerede lysende klart: De internationale uddannelser stormer frem.

- Vi har gennem en række år kunnet se en klar tendens til, at stadig flere unge udenlandske studerende søger vores uddannelser. Flere af de internationale uddannelser er helt fyldt op, siger Lars Høst Madsen, studievejleder og leder af internationalt kontor, Erhvervsakademiet Lillebælt.

Her har man blandt andet oplevet fremgang i antal internationale studerende på uddannelserne til eksempelvis multimediedesigner, E-konceptudvikler, IT-teknolog, datamatiker, marketing management og serviceøkonom. Udviklingen er helt i tråd med regeringens handlingsplan fra 2013, ”Øget indsigt gennem globalt udsyn”, som blandt andet skal sikre styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer.

- De internationale studerende er med til at give uddannelsesmiljøet et internationalt snit, som også smitter positivt af på vores danske studerende. Det gælder ikke bare sprogligt men også i udveksling af viden, siger Lars Høst Madsen.    

Tæt på virkeligheden

En af de udenlandske studerende, som har valgt at tage en del af sin uddannelse på erhvervsakademiet i Odense, er 22-årige Monika Kosman fra Polen. Hun har netop afsluttet sin uddannelse i Marketing Management og fortsætter nu på overbygningen til E-konceptudvikler. Den undervisningsform og tilgang til læring, som hun har mødt på erhvervsakademiet, er væsentligste årsag til, at Danmark er rette internationale studiemiljø for hende.

- Før jeg kom til Danmark, var jeg gået i gang på universitetet i Polen. Men det var stift, teoretisk og med masser af udenadslære, siger Monika Kosman og fremhæver erhvervsakademiets studieform og internationale miljø.

- Her handler det ikke bare om at lære tung teori udenad. Teori og praksis er knyttet tæt sammen. Vi lærer med et formål, der er rettet mod det virkelig liv. Vi er tæt på virksomhederne, og jeg kan se, at uddannelsen vil føre til job, siger hun.

Danske studerende skal puffes

Mens rekrutteringen af udenlandske studerende er blevet en stor succes, som blandt andet skyldes en målrettet indsats fra såkaldte uddannelsesagenter i udlandet, så erkender man samtidig på Erhvervsakademiet Lillebælt, at det er svært at lokke danske studerende til at tage dele af deres uddannelse i udlandet, som også er et væsentligt element i regeringens målsætning. 

- Generelt må vi konstatere, at det er vanskeligt at få danske studerende til at få øjnene op for den personlige og faglige værdi, der ligger i at tage en del af sin uddannelse i udlandet. De skal puffes lidt mere, siger Lars Høst Madsen og oplyser at netop indsatsen overfor danske studerende bliver et fokusområde fra og med efteråret.

Læs også artiklerne fra Fyens Stiftstidende omkring unge, der vil uddannes på engelsk