'International Inspiration Day' 2014

Dagen bød de inviterede 1. semestersstuderende på forskellige, spændende oplæg. Efter en motivationstale fra Jacob Mentz , leder af den internationale afdeling på Erhvervsakademiet Lillebælt, fortalte studerende Carina Larsen bl.a. om sine oplevelser med undervisningskulturen i Portugal, hvor hun læste et semester. Herudover var der en præsentation om praktikophold i Tyskland af Industri- og handelskammer Flensburg sammen med studerende Caroline Andersen, som netop har afsluttet sit praktikforløb i Tyskland.

Efter oplæggene kunne de studerende gå rundt i salen og forhallen, som var indrettet som en messe. Her havde de mulighed for at snuse i materiale fra de næsten 70 partnerinstitutioner, som Erhvervsakademiet har, samt snakke med repræsentanter, som bestod af tidligere udgående og nuværende indgående udvekslingsstuderende.

”Jeg synes at dagen her har været god. Det var rart at få lidt input til, hvor man skal gå hen og få hjælp til alt det praktiske”, mener Katrine Thybo, som er Markedsføringsøkonomstuderende.

Arrangementet blev afholdt for alle danske og internationale 1. semestersstuderende, som har mulighed for at tage til udlandet senere på deres uddannelser. Det var Erhvervsakademiets internationale afdeling, der stod bag arrangementet:

”Det er første gang, at Erhvervsakademiet Lillebælt afholder dette arrangement. Planen er dog, at dette arrangement afholdes hvert år fremover, da vi gerne vil motivere de studerende til at tage til udlandet. Vi vil gerne vise, hvilke muligheder vi har, for vi har faktisk mange gode muligheder!”, siger Malin Burström, Coordinator of International Relations i den internationale afdeling.

Studerende i Vejle kan lade sig inspirere, når arrangementet afholdes i kantinen af de nye lokaler på Boulevarden 25 i Vejle torsdag d. 20. november kl.14-16.