Studerende jagter energibesparelser

Er der noget, som syner på en virksomheds bundlinje, så er det energiforbruget. Særligt i produktionsvirksomheder er et slidt ventilationsanlæg eller et belysningssystem af ældre dato  noget, der kan aflæses i regnskabet. Næstefter udgifterne til løn er udgifterne til energi som oftest den største post.

Det vil el-installatør Flemming Nielsen A/S fra Ringe i tæt samarbejde med et hold energiteknologer fra Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense gøre noget ved.

De skal i de kommende fire uger gå fire fynske industrivirksomheders energiforbrug grundigt efter i sømmene. Der skal findes besparelser. 

- For mange industrivirksomheder består den store udfordring i at optimere på produktionsprocesserne. Men det er ikke altid, at opmærksomheden også er rettet mod energiforbruget, selvom der kan være mange penge at spare, siger Morten Vestermark, el-installatør og medindehaver af Flemming Nielsen A/S, der har 17 ansatte og blandt andet slår sig an på energirådgivning. 

Møde med ny viden

I energiprojektet går de energiteknolog-studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt ind og beregner det nuværende energiforbrug i virksomhederne og opstiller alternative løsninger. På den baggrund kommer den midtfynske el-installatør med et bud på prisen for en ny løsning.

Morten Vestermark ser frem til samarbejdet med de studerende.

- For os er det interessant at stifte bekendtskab med den nyeste viden inden for energiområdet, som de studerende kommer med. Jeg forventer, at de kigger med andre øjne end vores egne, siger han.

Altid noget at komme efter

Lauge Gormsen, der læser til energiteknolog på tredje semester, skal nu i arbejdstøjet. Han skal screene Svend Frederiksen Maskinfabrik i Ringe. Allerede nu føler han sig overbevist om, at der er besparelser at komme efter.

- Vi skal især se på fabrikkens belysning og varmeanlæg, hvor jeg tror, at vi kan finde billigere løsninger, siger Lauge Gormsen.

Øje for helheden

Også fra en uddannelsesmæssig vinkel er energiprojektet interessant. De studerende kommer med en teoretisk viden om el, varm og installationsanlæg, som nu skal omsættes til praksis.

- For vores studerende er det her en enestående mulighed for at demonstrere, at de kan bruge deres viden, når de står ude i virksomheden. De skal vise, at de har øje for helheden – dvs. både produktion, kapacitet og ønsket om energireduktion, siger Paul Andreas Jensen, underviser på uddannelsen til energiteknolog, Erhvervsakademiet Lillebælt.

Fokusområde

Projektet er støttet af Udvikling Fyn, der har energibesparelse i fynske industrivirksomheder som særligt indsatsområde.

- Hos Udvikling Fyn har vi med vores nye strategi sat fokus på cleantech-området, som jo netop omhandler ressource- og energioptimering. Energibesparelser er et væsentligt konkurrenceparameter for virksomhederne. Vi ved, at der er meget at hente. Samtidig giver det vækst for de virksomheder, der som Flemming Nielsen A/S lever af at levere mere effektive teknologier, siger Mogens Michael Møller forretningschef i Udvikling Fyn.

De medvirkende virksomheder i energiprojektet er: Nassau, Lactosan, Svend Frederiksen Maskinfabrik og Superbrugsen i Ringe. Projektet løber frem til 10. oktober.