Uddannelser giver god vind i ryggen

Der er netop lanceret et nyt Beskæftigelsesbarometer, der bl.a. kan måle ændringer af efterspørgslen efter arbejdskraft.

DEA er en tænketank, som skal fremme viden om sammenhængen mellem samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation og de danske vækst- og produktivitetsevner.

De har netop lanceret et nyt Beskæftigelsesbarometer, der ser nærmere på, hvordan efterspørgslen efter arbejdskraft har ændret sig fra 1990-2010.
Barometeret viser at Erhvervsakademierne, der har kortere videregående uddannelser målrettet erhvervslivet og designet til samarbejde, har haft den bedste udvikling i efterspørgsel målt på løn og beskæftigelsesfrekvens i forhold til f.eks. de lange videregående uddannelser.