Værdien af den virtuelle praktikant

I takt med globaliseringen og internationalisering leder flere og flere virksomheder efter en praktikant, der kan hjælpe dem med deres arbejdsopgaver, og der samtidigt besidder mange andre kompetencer – f.eks. det at have gode evner inden for visse fremmedsprog og kendskab til andre kulturer

I stedet for at bruge mange ressourcer på at finde den rigtige kandidat, der har mulighed for at flytte til udlandet, kan virksomheder få gavn af en såkaldt virtuel praktikant. Ved en virtuel praktik kommunikerer virksomheden og praktikanten med hinanden via e-mail og skype.

”Med en virtuel praktikant kan man få omkostningseffektiv adgang til ny viden, nye markeder og indfødte sprogbrugere. Udover dette får man som virksomhed også mulighed for at udforske udviklingen i distancearbejde yderligere.”, siger Mariët Vriens fra University of Leuven (BE), som er projektleder af PROVIP-projektet, som netop omhandler virtuel praktik.

”Mange virksomheder har deres skriveborde fyldt med bunker af projekter, som de ikke selv har tid til at arbejde på. Her kan man med fordel bruge en virtuel praktikant, der kan løse opgaverne for virksomheden.”, mener Tiago Monteori, der som studerende har deltaget i PROVIP-projektet.

I slutningen af august blev der afholdt møde om PROVIP-projektet, som Erhvervsakademiet Lillebælt er partner i. PROVIP, som står for Promoting Virtual Mobility in Placements, er et 2-årigt projekt omkring virtuelle praktikophold, der følger op på resultaterne af det tidligere EU-VIP-projekt.

Projektet handler om, hvordan der kan skabes et netværk mellem de tre involverede parter ved en virtuel praktik - de studerende, højere uddannelsesinstitutioner og virksomheder. I PROVIP-projektet har der været mest fokus på virksomheder, idet disse viste sig at være sværest at få involveret.

PROVIP-projektet startede i efteråret 2012, og mødet var dermed det sidste møde for projektet. Udover EAL kan der af partnere bl.a. nævnes University of Leuven (BE), Laurea University of Applied Sciences (FI), BEST (Board of European Students of Technology), IT-forum Fyn og AIESEC (BE).

Er du blevet interesseret i at høre mere om virtuelle praktikophold? Deltag i PROVIP’s webinar for virksomheder og organisationer! Se mere nederst på siden.

Ellers kan du finde mere info på www.provip.eu, eller kontakte Malin Burström Gandrup på mabu@eal.dk.