Dimittender bliver ivæksætterpiloter

6 tidligere studerende er blandt de nye iværksætterpiloter, der får hjælp til at komme videre med deres iværksætterdrøm.

Et nyt projekt skal hjælpe 40 unge fra hele Danmark videre med deres iværksætterdrøm. 6 tidligere studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt er iblandt de nye iværksætterpiloter.

Innovationsfonden giver unge dimittender mulighed for at udvikle deres idéer til vækstvirksomheder. 40 dimittender er udvalgt som iværksætterpiloter til det nye projekt, som starter her i februar 2015. I alt 500 håbefulde iværksættere havde indsendt deres ansøgning med forretningsidé til Innovationsfonden, hvor et iværksætterpanel sad klar til at udvælge de bedste og mest innovative idéer.

Tre bygningskonstruktører med en fælles passion

Blandt de udvalgte er Asmus Larsen, Mathias Milling og Thomas Holm. De kender bl.a. hinanden igennem deres studietid på Erhvervsakademiet Lillebælt, hvor de alle har taget bygningskonstruktøruddannelsen. 

De tre startede virksomheden Likan - Building Informatics i foråret 2014. Udover at implementerer og hjælpe andre virksomheder med at skabe værdi med ny digital byggeteknologi, så udvikler de et software til et 3D-tegneprogram, som hedder Revit. Softwaren kombinerer og strukturerer prisdata igennem tegneprogrammet så byggebudgetter bedre kan overholdes. Det sker ved hjælp af kalkulationsprogrammet Sigma, som de har indgået partnerskab med. Prisestimering sker på baggrund af 3D-modellens geometri.

Ro til produktudvikling

De 12 måneder som iværksætterpilot inkluderer blandt andet et månedligt stipendium på 14.473 kroner. Dette giver Likan et værdsat økonomisk pusterum, og Thomas Holm er ikke i tvivl om, at iværksætterordningen vil være en god hjælp i den videre proces.

-Uden iværksætterordningen ville vi være nødt til at prøve os frem på egen hånd. Her får vi rådgivning og hjælp undervejs som kan styre os fornuftigt igennem processen. Derudover ville det uden tvivl have taget os væsentligt længere tid at få vores produkt på markedet, fordi vi ville være nødsaget til at bruge mange ressourcer på at generere penge til udviklingen.

Videncenterchef Michael Royal Petersen fra Erhvervsakademiet Lillebælt, glæder sig også over udvælgelsen af de tre bygningskonstruktører.  

-Jeg blev rigtig glad for nyheden om, at de tre dimittender nu er med i iværksætterprojektet. De får her mulighed for at arbejde med innovation og iværksætteri og det betyder at de sandsynligvis også fremadrettet vil afsøge nye muligheder, alternativer og udfordringer.

- På uddannelsen betragter vi det som en kærkommen lejlighed til også at arbejde med emnet og evt. kunne anspore studerende til et projekt om iværksætteri/etablering af egen virksomhed. 

Også iværksætterpiloter bag udvikling af drone

Tre nyuddannede professionsbachelorer i produktudvikling og teknisk integration er også blevet udvalgt til iværksætterpiloter. Thomas Bagge Henriksen, Martynas Ubartas og Knud Simonsen har udviklet en drone til at lokalisere ukrudt på marker. Ved helt præcis at lokalisere ukrudtet, kan man målrette ukrudtsbekæmpelsen med pesticider så man kun behøver at sprøjte, hvor der er et egentligt behov.

-Vi har alle tre arbejdet med droner under uddannelsen og vi finder det utroligt spændende. Da vi skulle søge praktikpladser ledte vi derfor alle efter stillinger, hvor vi kunne arbejde videre med netop droner. Da det var svært at finde relevante praktikpladser, besluttede vi at starte egen virksomhed i stedet, det blev så starten til Farsight, siger Knud Simonen fra Farsight.

Udover den økonomiske hjælp får alle iværksætterne rådgivning, en personlig mentor og mulighed for at deltage i relevante workshops.