FynBus går nye veje

Projektleder Michael Dydensborg fra FynBus, var ikke i tvivl om, at et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælts datamatikerstuderende var en god idé.

FynBus samarbejder med Midttrafik og Sydtrafik omkring Flextrafik-kørsel i Region Syddanmark og Region Midt. I den forbindelse har de tre selskaber nogle datamæssige udfordringer, bl.a. med deling af administrative data mellem de tre selskaber. I forlængelse heraf måtte FynBus se sig om efter en mulig løsning på problemstillingen. Projektleder Michael Dydensborg fra FynBus, var ikke i tvivl om, at et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælts datamatikerstuderende var en god idé.

-Jeg er sikker på, at det er det rigtige valg vi har truffet ved at inddrage studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Vi er i forvejen meget opmærksomme på, at få studerende med indover vores forskellige processer i FynBus, så det her var et oplagt valg, siger Michael Dydensborg fra FynBus.

De studerende har arbejdet på projektet i efteråret 2014 og samarbejdet vil fortsætte ind i 2015, hvor der er tre nye hold af ca. 60 studerende som også skal se på opgaven. De studerende får med projektet mulighed for at afprøve deres teoretiske evner af i en konkret virksomhed og samtidig kan de bidrage med deres viden i form af udarbejdelse af løsningsforslag til en konkret opgave.

Nye øjne på systemerne

De tre trafikselskaber har fælles udbud af deres flextrafik-kørsel. Samarbejdet giver pt. nogle udfordringer i forhold til deling af indhold på tværs af trafikselskaberne. FynBus er derfor på jagt efter et system, der skal kunne bruges af flere brugere samtidig, uden at der opstår fejl, og samtidig skal det være til at håndtere for den enkelte medarbejder.

I efterårssemestret har de ca. 20 studerende arbejdet på projektet, hvor de er kommet med forslag til arkitekturen af systemet, kodning af systemet, samt planer for hvordan systemet skal bygges op og bruges i hverdagen.

-Der er kommet mange gode forslag til nye løsninger heriblandt en konkret idé til hvordan vi lettere kan dele informationer om de vogne, der er til rådighed, eksempelvis hvor mange passagerer de kan tage med. Det er forslag, der kan forenkle vores arbejdsgange, og der er kommet idéer frem, som vi ikke selv havde overvejet – det har virkelig været en øjenåbner.

De studerende melder også positivt tilbage og har haft stor glæde af at få prøvet deres teori af i praksis. Underviser Tove Zöga Larsen er også begejstret.

-Som undervisere kan vi jo nemt sidde og fortælle de studerende at det de har lavet er godt eller at det ikke vil kunne komme til at fungere i praksis, men det bliver noget helt andet, når de studerende står med en rigtig virksomhed som skal bruge en løsning. De studerende vokser med opgaven, når de mærker, at det de kan, også kan bruges til noget.