Nyt festival-fællesskab

Erhvervsakademiet Lillebælts bygning 'Boxen' rummer udover erhvervsakademiet selv, også et nyt festival-fællesskab.

Stadigt flere spændende festivaler dukker op i det fynske, og erfaring fra kultur- og oplevelsesindustrien i Odense har bekræftet festivalaktørerne i, at der er behov for og potentiale i at samle både store og små festivaludviklere under samme tag.

-Det nye fælleskab giver aktørerne en oplagt mulighed for at netværke og sparre med andre festivalfolk. Som modydelse for kontorplads i erhvervsakademiets bygning leverer festivalaktørerne casemateriale, praktikpladser og gæsteforlæsninger til vores studerende som dermed får kontakt med den verden, de senere skal ud i, siger initiativtager Claus Christian Koch fra Erhvervsakademiet Lillebælt.  

Flere lokale festivaler er allerede på plads

Indtil videre har erhvervsakademiet stillet arbejdspladser til rådighed for fire lokale festivaler og kulturaktører. Det gælder ’Spis! Odense FoodFestival’, den tre dage lange gadefestival ’Karrusel’, tatoo festivalen ’PrisonInk’, der finder sted i fængslet i Horsens samt det ’Det skrå Teater’.

Festivaldirektør Tine Gudrun Petersen fra Spis! Odense FoodFestival fortæller:

-Factory of festivals tilbyder en virkelig spændende mulighed for at skabe stærke netværk mellem kulturskabere i nogle absolut favorable rammer. Jeg glæder mig helt vildt til at oparbejde en stærk og kontinuerlig kontakt med de studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt, og jeg håber på et rigtig godt samarbejde med erhvervsakademiets undervisere og de andre medlemmer af ’Factory of Festivals’.

Jeppe Sand fra Det Skrå Teater supplerer:

-At vi kan arbejde i samme lokale skaber så meget unik synergi på tværs, som jeg er helt sikker på vil fremme skaberkraften og nytænkningen på længere sigt.