Nyt samarbejde på Nordfyn

Studerende fra uddannelserne indenfor events, oplevelser og turisme.

Samarbejdet går ud på, at de studerende bruger Nordfyns Erhverv og Turisme som case i forbindelse med deres uddannelse, og der vil være enkelte af de studerende der også kan komme i direkte praktik i organisationen. Aftalen starter op straks, idet Nordfyns Erhverv og Turisme skal gennemgå en strategiproces henover efteråret, som de studerende får mulighed for at følge tæt med i og til en vis grad også at påvirke.

-Det er helt fantastisk for os, idet vi lægger stor vægt på, at vores uddannelser er moderne og kan anvendes i erhvervslivet. Med aftalen med Nordfyns Erhverv og Turisme er vi ude i virkeligheden og få god erhvervsfaglig sparring. At vi i år er så heldige, at vi kan prøve at være en del af en strategiproces er helt cool, og noget jeg er sikker på vores studerende vil synes er totalt spændende. Siger adjunkt John Bech Hansen fra Erhvervsakademiet Lillebælt.

En serviceøkonomuddannelse er 2-årig og udbydes såvel på dansk som på engelsk. Samtidig tilbydes forløbet også til overbygningen ”International Hospitality Mangement”. Begge uddannelser er tiltænkt som platform til jobs inden for oplevelsesøkonomi bredt betragtet, idet øget fritid og større krav til kvalitet i fritiden forventes at medføre massiv vækst jobmæssigt inden for eksempelvis turist- og eventsområdet. Per Olesen fra Nordfyns Erhverv og Turisme udtaler:

-Jeg ser mange spændende muligheder i et sådant samarbejde. Dels mener jeg, at vi som organisation har et ansvar for at hjælpe med at uddanne nye kompetente mennesker, der kan videreudvikle et af Danmarks største erhverv. Dels giver det os nye impulser og vinkler udefra, som givet kan gavne os i vores arbejde. Dels ser det også som en god mulighed for at brande alle vores fortræffeligheder over for en flok spændende ambassadører. Afslutningsvist skulle det da også undre mig, om ikke samarbejdet kan give os en enkelt eller to dygtige medarbejdere, som vi kan udvikle videre på.

Aftalen skydes i gang mandag (31. august) på Hasmark Strand Camping, hvor de 50 studerende vil få et indblik i Nordfyns Erhverv og Turisme, ligesom de studerende efterfølgende vil få en rundtur på det dejlige Nordfyn.