Skadesforbyggelse i fokus

Lærerstandens Brandforsikring har taget 65 studerende med på råd ved et Inno 30 event i erhvervsakademiets kreative prototypeværksted FabLab.

Landets forsikringsselskaber bruger årligt store summer på dækning af skader som anmeldes af deres kunder. Det samme gælder for forsikringsselskabet Lærerstandens Brandforsikring, der i den forbindelse har valgt at sætte ekstra fokus på skadeforebyggelse. Som noget nyt har forsikringsselskabet taget 65 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt med på råd, da der den 25. – 26. februar blev afholdt et såkaldt Inno 30 event i erhvervsakademiets kreative prototypeværksted FabLab på Sverigesgade 5 i Odense, hvor der blev arbejdet intenst både dag og nat. 

-Vi har brug for input til gode og innovative ideer til hvordan vores kunder kan begrænse eller helt undgå skader. Det er noget vi dagligt arbejder med, og som noget helt nyt vil vi prøve at hente inspiration fra en anden lejr, end den vi selv er en del af. Vi forventer at vi med et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælts studerende kan få inspiration igennem de unge og kreative kræfter som de besidder, og måske endda få nogle helt konkrete idéer som vi kan arbejde videre med efterfølgende, siger sektionsdirektør Christopher Kirkegaard fra Lærerstandens Brandforsikring.

Et projekt med stor tværfaglighed

Under hele forløbet arbejdede de studerende tværfagligt imellem erhvervsakademiets uddannelser indenfor markedsføring, finans, multimedie og bygningskonstruktion. I grupperne blev der udarbejdet forslag til flere forskellige indsatsområder, som var blevet udpeget af forsikringsselskabet. Der blev blandt andet arbejdet med hvordan man undgår eller fjerner skimmelsvamp, klimarelaterede skader, reduktion/forhindring af cykeltyverier samt reduktion af køreskader på flere typer køretøjer.

Undervejs i forløbet kunne de studerende søge råd og vejledning hos nogle af erhvervsakademiets færdige bachelorer som udgjorde et facilitator-team, samt hos undervisere der sad som ekspertpanel.

-De studerende kan få rigtig meget ud af sådan et forløb. I stedet for en traditionel case-opgave, får de her mulighed for at arbejde med en opgave fra virkeligheden som stilles direkte af kunden selv. Projektet her stiller store krav til de studerendes innovationsevne og deres egen erfaring, som de kan inddrage i deres arbejde med opgaven. Samtidig håber vi at virksomheden kan få nogle gode idéer med sig hjem fra en flok unge, som ser tingene i et nyt perspektiv, siger projektleder Henrik Brændstrup fra Erhvervsakademiet Lillebælt.