Studerende nytænker Spar Nord

Onsdag 25. marts indtager 40 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt Spar Nord Bank i Odense for at finde svaret på, hvordan fremtidens bank kan skabes og drives set fra kundens perspektiv.

Onsdag 25. marts indtager 40 studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt Spar Nord Bank i Odense for at finde svaret på, hvordan fremtidens bank kan skabes og drives set fra kundens perspektiv. Forløbet er en del af Erhvervsakademiets ”Inno12”, som har til formål at konfrontere de studerende med reelle udfordringer i konkrete virksomheder.

De studerende består af et tværfagligt mix fra seks af Erhvervsakademiets studieretninger. Til stede vil der være finansøkonomer og finansbachelorer, markedsføringsøkonomer, serviceøkonomer, bachelorer i international hospitality management samt multimediedesignere. Sammen skal de igennem et intenst 12-timers innovationsforløb blandt andet analysere arbejdsprocesserne i banken og diskutere, hvordan stort som småt kan gøres bedre.

Direktør i Spar Nord Odense Jesper Fruerlund har store forventninger til de studerendes inputs, og han understreger, at han som udgangspunkt er klar til at forfølge alle gode idéer.

- I Spar Nord er vi i den privilegerede situation, at vi lokalt har mulighed for at drive vores bank sådan, som vi finder bedst i forhold til vores lokalområde, siger han og fortsætter:

- Der er ingen tvivl om, at der er områder, hvor vi kan blive bedre til at møde kunderne såvel fysisk som digitalt og i det hele taget blive bedre til at give kunderne den totaloplevelse, som gør, at de føler sig super godt behandlet. Udfordringen er bare, at det er svært for os at vurdere banken udefra, og derfor er det guld værd, at vi nu får 40 studerende til at gennemanalysere os og komme med konkrete bud på, hvordan vi nytænker vores bank. 

Flere indsatser i spil

Jesper Fruerlund har sammen med resten af holdet i Spar Nord Odense på forhånd udpeget en række indsatsområder, som det er særligt relevante at få input til. Det drejer sig blandt andet om markedsføring samt udbredelse af kendskabet til Spar Nord i almindelighed. Dertil kommer tilgængelighed og kundebetjening samt den fysiske indretning, men også bankens brug af sociale medier og ambassadører samt aktionærmøder og kundevendte arrangementer skal under lup. 

-Det her er en oplagt mulighed for, at de studerende kan få prøvet deres teori af i praksis. Samtidig vil et samarbejde med en virksomhed som Spar Nord give de studerende en oplevelse af, at deres indsats kan udgøre en stor værdi udenfor erhvervsakademiets vægge, siger projektleder Kent Hother Nielsen fra Erhvervsakademiet Lillebælt.