Tæt samspil med Spar Nord

Siden erhvervsakademierne så dagens lys i 2009, har det ligget i vores dna, at vi skal være tæt på virksomhederne og deres behov. Det praksisrettede har stor betydning. Og det er også her, at virksomhederne direkte eller indirekte har mulighed for at præge uddannelserne.

For virksomheder kan det være en stor fordel at etablere et tæt samarbejde med en af de uddannelsesinstitutioner, som udklækker virksomhedens kommende medarbejdere.

Dels fordi det giver virksomheden mulighed for at danne sig et førstehåndsindtryk af kommende jobkandidater. Dels fordi virksomheden får mulighed for at sætte sit aftryk på de studerendes uddannelse.

Det har man blandt andet indset i Danmarks sjettestørste bank, Spar Nord Bank A/S, hvis syddanske afdelinger i dag arbejder tæt sammen med Erhvervsakademiet Lillebælt.

- For os har det stor betydning, at vi er tæt på en af de uddannelsesinstitutioner, hvorfra vi både rekrutterer praktikanter og medarbejdere. Det er netværkstanken, som slår igennem – at vi møder de studerende ansigt til ansigt og får lejlighed til at vurdere deres individuelle profiler, siger Jesper Fruerlund, direktør i Spar Nord Bank i Odense.

Studerende viser, hvad de kan

De studerende, som enten kommer i tre måneders praktik eller indgår i innovationsforløb i Spar Nord Bank, kommer blandt andet fra uddannelserne til finansøkonom, markedsføringsøkonom og multimediedesign. Tidligere på året stemplede 40 studerende eksempelvis ind til en 12 timers workshop, Inno12, hvor de kom med bud på, hvordan Spar Nord Bank kan nytænkes.

- De studerende kommer med de frække spørgsmål og de uventede ideer. Som bank får vi derfor en masse input, når vi møder de studerende i forbindelse med et projekt, hvor de i vores bank skal vise, hvad de kan, siger Jesper Fruerlund.

Direktøren oplever, at det er denne type kontakt til de studerende, som ofte giver anledning til, at der senere lander en attraktiv praktikansøgning på hans bord.

- Der er ingen tvivl om, at vejen til praktik og måske sidenhen en ansættelse, er kortere i kraft af det tætte samarbejde, siger Jesper Fruerlund.

Uddannelse mærker effekten

Men det er ikke kun bankdirektøren, som kan se, at samarbejdet går i plus. Også hos Erhvervsakademiet Lillebælt ser man en fordel i den gode bankforbindelse.

- Siden erhvervsakademierne så dagens lys i 2009, har det ligget i vores dna, at vi skal være tæt på virksomhederne og deres behov. Det praksisrettede har stor betydning. Og det er også her, at virksomhederne direkte eller indirekte har mulighed for at præge uddannelserne, siger Alice Petersen, erhvervskontaktchef, Erhvervsakademiet Lillebælt. Hun slutter:

- Vi ser ofte, at virksomhedernes rekruttering bliver mere målrettet og faktisk også nemmere gennem det tætte samarbejde.