Turismesamarbejde skaber positiv udvikling

Fra venstre: Serviceøkonom-studerende med speciale i lystfiskerturisme, Martin P. Larsen, Nicklas E. Sørensen, Nikolaj K. Korsholm, underviser Allan Winther og Anders Johansen fra Destination Lillebælt.

Fredericia, Kolding og Middelfart kommune gik i 2013 sammen i Destination Lillebælt med den opgave for øje at udvikle turismen i området, der i dag kan præsentere et alsidigt tilbud af oplevelser og aktiviteter for både store og små.

Og samarbejdet har været med til at skabe positiv udvikling. Destination Lillebælt har haft en imponerende fremgang på 7 procent i antallet af besøgende turister. For at holde fast i den positive udvikling skal der selvfølgelig tænkes nyt, og her har serviceøkonom-studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) i Vejle været på banen.

Bæredygtig lystfiskerturisme

Et af de områder Destination Lillebælt gerne vil udvikle yderligere er lystfiskerturismen, hvor der blandt andet skal tiltrækkes flere tyske lystfiskere til området året rundt.

- Udvikling kræver et godt videngrundlag. Derfor sagde vi ja tak til at være case for EALs serviceøkonomer med speciale i lystfiskerturisme. De tre fiskeengagerede serviceøkonomer er kommet med gode input til udviklingen af vores lystfiskerprodukt og givet deres anbefalinger til målgrupper og markedsføring. Skal vi målrette vores markedsføring, er det vigtigt at få fagekspertise på banen, og det mener vi, at EALs studerende har bidraget med, siger Anders Johansen, Udviklingskonsulent ved Destination Lillebælt.

De studerende har også været begejstrede for samarbejdet med Destination Lillebælt.

- Arbejdet med Destination Lillebælt er meget relevant for vores uddannelse. Vi har fået lov til at arbejde med konkrete og virkelige problemstillinger, som en del af Destination Lillebælts strategi. Vores forslag blev taget rigtig godt imod og bekræfter os i, at vores uddannelse er særdeles relevant for vores fremtidige karriere, siger serviceøkonomstuderende med speciale i lystfisketurisme, Nikolaj Korsholm.

Bridgewalking – version 2.0   

Den nystartede succes-attraktion Bridgewalking Lillebælt har også nydt godt af EAL-studerendes input. Her har serviceøkonomstuderende med speciale i turisme arbejdet med udvikling af den populære attraktion, der nu skal slå sig fast som et fast oplevelsestilbud i området. De studerende er kommet med deres input til, hvilke målgrupper Bridgewalking med fordel kan henvende sig til i 2016, og ikke mindst hvor markedsføringen bør foregå.

- Da Bridgewalking Lillebælt er en ny virksomhed, har vi virkelig haft gavn af samarbejdet med EALs studerende. Der har været en god dialog undervejs som har været nyttig for os og givet os mulighed for at lade os inspirere af hinanden. Jeg er imponeret over de studerendes resultater set i lyset af den tid, de har haft til rådighed, siger Chef for Bridgewalking, Knud E. Ø. Jeppesen.

Fra venstre: Serviceøkonomstuderende med speciale i turisme management, Christoffer Bruun, Sebastian Schultz, medarbejder fra Bridgewalking/Middelfart Kommune, chef for Bridgewalking Knud E. Ø. Jeppesen og underviser Ida Marie V. Andersen.

Serviceøkonomerne der arbejdede med projektet for Bridgewalking fik også en hel del ud af samarbejdet.

- Jeg har nu oplevet, hvad det vil sige at lave et reelt stykke arbejde, som ikke har omhandler teori. Det har været et spændende forløb, som har lært mig at bruge min teori i praksis, siger serviceøkonomstuderende med speciale i turismemanagement, Christoffer Bruun.