Ny bestyrelse konstitueret

Bestyrelse afspejler stærk regional forankring

Ved det konstituerende møde tirsdag 7. august valgte bestyrelsen ny formand og næstformand. Formand for den ny bestyrelse blev erhvervsmanden Peter Zinck, som før fusionen stod i spidsen for Erhvervsakademiet Lillebælts bestyrelse.

Og til næstformand valgte bestyrelsen gymnasierektor Poul Erik Madsen, Fredericia, som hidtil har været formand for University College Lillebælts bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning med to borgmestre, repræsentanter fra erhvervsliv, kommuner i øvrigt, erhvervsfremmeaktører samt faglige organisationer afspejler institutionens stærke regionale forankring – en tæt tilknytning til den region og det arbejdsmarked, som den skal levere kvalificeret arbejdskraft til.

Sammenlægning styrker samarbejde på tværs

Peter Zinck ser mange muligheder i sammenlægningen, der bringer de store velfærdsuddannelser fra professionshøjskolen i nærkontakt med de lidt mindre, men erhvervsnære uddannelser fra erhvervsakademiet:

– Opgaver i det offentlige og private lapper mere og mere over, og derfor skal vi også som videregående uddannelsesinstitution uddanne medarbejdere, som har kompetencer til at samarbejde på tværs af sektorer.

– Det vil vi som udbyder af både erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser være endnu bedre gearet til, efter en sammenlægning som udnytter de styrker, vi hver især har og vil give anledning til at der opstår nye, udtaler den nye bestyrelsesformand.

41 videregående uddannelser

Med sammenlægningen vil uddannelserne til fx sygeplejerske og pædagog fremover være at finde sammen med uddannelser til fx datamatiker og finansøkonom – for bare at nævne et par eksempler på bredden i de over 40 forskellige videregående uddannelser på den ny uddannelsesinstitution.

For bestyrelsesformand Peter Zinck er størrelsen en afgørende faktor for institutionens mulighed for udvikling:

– Med sammenlægningen får vi flere muskler til at etablere fx nye uddannelser og udbud. Og det er en ambition, at størrelsen ikke må give tungere beslutningsgange. Vi vil, at beslutningerne skal træffes decentralt, lige dér hvor mulighederne opstår. Samtidig med, at vi høster de stordriftfordele, der er ved at slå driften af institutionerne sammen, slutter Peter Zinck.

Fakta om fusionen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er en stærk regional uddannelsesinstitution med uddannelser i Odense, Svendborg, Vejle, Fredericia og Jelling. Der er mere end 10.000 fuldtidsstuderende, ca. 1.000 medarbejdere, og institutionen har en årlig omsætning på omkring 800 millioner kroner.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder kurser og efter- og videreuddannelser inden for en lang række brancher og fagområder, ligesom organisationsudvikling og praksisforskning er betydningsfulde forretningsområder, som udføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale virksomheder.

Målt på optag af studerende er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Danmarks syvendestørste videregående uddannelsesinstitution.

Bestyrelsens medlemmer 2018-22

Navn Titel Udpeget af
Peter Zinck, formand Adm. dir. Orloff Detail A/S Dansk Erhverv
Poul Erik Madsen Rektor, Fredericia Gymnasium Uddannelsesinstitutioner, der udbyder gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser
Jens Nyeng Christiansen Adm.dir.
Jorgensen Engineering A/S
Dansk Industri
John Christiansen Kredsformand DSR, regionsformand FTF FTF
Lasse Porsgaard Birkelund Faglig sekretær
BUPL Sydjylland
FTF
Lone Engberg Thomsen Formand, Teknisk Landsforbund LO
Birgit Pia Tørving Formand, HK Midt LO
Jacob Bjerregaard Borgmester, Fredericia Kommunekontaktrådet
Morten Weiss-Pedersen Regionsrådsmedlem, Region Syddanmark Kommunekontaktrådet
Peter Rahbæk Juel Borgmester, Odense Selvsupplering – udpeget af bestyrelsen
Henrik Damsgaard Regionsdirektør, Nykredit Bank Selvsupplering – udpeget af bestyrelsen
Claus Svold Direktør, Vejle Kommune Selvsupplering – udpeget af bestyrelsen
Jani Lykke Methmann Direktør, Væksthus Syddanmark Selvsupplering – udpeget af bestyrelsen
Kristina Kjær Lauridsen Lærerstuderende De studerende
Lasse Tage Bonnén Nielsen Markedsføringsøkonomstuderende De studerende
Leila Damkjær Pedersen IT-administrativ koordinator
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Medarbejdere
Andreas Kjeldsen Lektor, studiekoordinator, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Medarbejdere