Autohuset Vestergaard bygger bro til studerende

De studerendes første besøg hos Autohuset Vestergaards FordStore i Odense.

Muligheden for at kombinere teori og praksis er baggrunden for, at Autohuset Vestergaard, der sælger og servicerer 11 forskellige bilmærker i 10 afdelinger i hele landet, har indgået samarbejde med markedsføringsøkonomstuderende fra EAL.

 - Vi vil gerne bygge bro mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, fordi disse typer af projekter giver de studerende en erfaring og ballast, som helt sikkert vil komme dem til gode senere i deres karriere, forklarer Michael Gadegaard, kommunikations- og marketingdirektør hos Autohuset Vestergaard.

Konkret erfaring med konkrete opgaver

Det første møde mellem de studerende og Autohuset Vestergaards FordStore i Odense fandt sted den 23. september. Her blev de studerende sat ind i virksomheden og præsenteret for alle led i værdikæden.

 - Det, de er gået i gang med nu, og som fylder her på første semester, er en markedsanalyse, hvor de studerende skal udarbejde spørgeskema og indsamle viden om købsadfærd. Det vil sige, at de fokuserer på at klarlægge hvilke kriterier, der ligger til grund for valg af bil og værksted, og ikke mindst hvor man søger information. Det munder ud i en række data, som de studerende skal viderebearbejde på andet semester. Her skal de arbejde med konkrete markedsføringstiltag, som de præsenterer for os, og den bedste gruppe får efterfølgende lov at være med til at eksekvere deres forslag, siger Michael Gadegaard.

Klar til erhvervslivet

På EAL glæder man sig over samarbejdet, som giver de nye studerende en helt unik mulighed for at prøve teorier af fra dag ét på studiet.

- Vi laver temabaseret pensum over de 3 første semestre. Det er i den forbindelse, vi har fået kontakt til Autohuset Vestergaard, og samarbejdet giver de studerende en fantastisk mulighed, siger Helle Smidt, adjunkt hos Erhvervsakademiet Lillebælt og supplerer:

 - Lige nu hedder vores tema ’metode’, og her passer opgaven med at finde og behandle information om eksisterende og potentielle kunder perfekt. De studerende afdækker et specifikt område, taler med rigtige mennesker og arbejder med at markedsføre sig over for konkrete segmenter. Samtidig får de erfaring i, hvordan man udarbejder et spørgeskema og sikrer validitet og kvalitet i de indsamlede data. Den real life erfaring får man ikke bag skrivebordet, og det er en rigtig god måde at lære på.

En branche med mange muligheder

Autohuset Vestergaard har gode erfaringer med at give de studerende mulighed for at forene den teoretiske verden fra uddannelsen med helt konkret og praktisk erfaring fra erhvervslivet.

 - For os er det en måde at eksemplificere over for de studerende, at det vi som virksomhed siger, også er det, vi gør. Der er selvfølgelig også et andet perspektiv i de her projekter, og det handler om, at vi som bilhus gerne vil synliggøre de muligheder, der er i vores branche. Alt peger på, at der i fremtiden vil være knappe ressourcer, når det handler om arbejdskraft, så det er naturligvis også i vores interesse at være i stand til at tiltrække de nye talenter. De studerende er med til at skabe gode og holdbare løsninger, der også kan eksekveres, og jeg har kun gode erfaringer med denne type projekter, slutter Michael Gadegaard.