Masser jobs til automationsteknologer på Fyn

Fynske virksomheder efterlyser medarbejdere der kan arbejde med avanceret produktionsteknologi. Men der er ikke mange der vælger at blive automationsteknolog.

Behovet er der. Og det bliver ikke mindre i fremtiden. Fynske virksomheder efterlyser nye produktions-kompetencer indenfor automatisering. Ifølge en stikprøveundersøgelse, foretaget af Teknologisk Institut, er der nu og her omkring 90 virksomheder på Fyn, som har brug for automatisering, men som ikke har kompetencerne i eget hus. 

Samtidig oplever man på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense, som tilbyder uddannelsen til automationsteknolog, at det er vanskeligt at lokke studerende til.    

- Vi står i den paradoksale situation, at vi har en uddannelse, hvor de studerende er så godt som sikre på job og en god løn, længe inden de er færdige, men der er alt for få, som søger uddannelsen, siger Maria Windt Jul, adjunkt på uddannelsen til automationsteknolog, Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. 

Svækket konkurrenceevne 

I øjeblikket er der kun seks indskrevet på automationsuddannelsen, der gennem praksisrettet læring ude i virksomhederne giver de studerende viden om opbygning og optimering af tekniske styresystemer. Det tal er – set ud fra en samfundsmæssig betragtning – alt for lille, pointerer Maria Windt Jul. 

- Mange virksomheder kører i dag med en gammeldags produktionsteknologi, og det er slet ikke konkurrencedygtigt i længden, fordi produkterne bliver for dyre, og leveringstiderne alt for lange. Så der skal automatiseres, og det kræver folk med en både teoretisk og praktisk ballast, siger hun. 

Klare konsekvenser 

På Teknologisk Institut i Odense er man enig i problematikken: 

- Jeg har kontakt til rigtig mange virksomheder, og jeg kan klart se, at der er mangel på kompetencer inden for eksempelvis projektledelse og implementering af ny teknologi. Det behøver ikke nødvendigvis være ph.d.’ere eller ingeniører, som tager sig af de opgaver – det kan også være automationsteknologer fra erhvervsakademierne, siger Søren Peter Johansen,faglig leder, Teknologisk Institut, som er ikke er i tvivl om konsekvenserne på længere sigt, hvis ikke den fornødne arbejdskraft rekrutteres:      

- Vi får de dyreste hænder i verden, fordi produkterne skal fremstilles manuelt, og det vil uden tvivl friste mange virksomhedsledere til at outsource produktionsopgaverne til andre steder i verden. 

Tror på fremtiden 

På Erhvervsakademiet Lillebælt nærer man sig forhåbninger om, at uddannelsen til automationsteknolog nok skal få sit gennembrud. Men det tager tid.  

- Kendskabet til uddannelsen er lige nu for ringe. Samtidig kan vi se, at de studerende, vi har, bliver revet væk af virksomhederne, siger Maria Windt Jul.

Du kan se mere om problematikken i TV2 Fyns indsalg her.

Du kan også læse mere i artiklen fra Fyens Stiftstidende.