E-handel og digitalisering styrkes med EU-millioner

Erhvervsakademiet Lillebælt er tovholder og koordinator på projekterne

Projektet 'Digital vækstkultur i SMV’er’ er indstillet til den nationale pulje af strukturfondsmidler, som er øremærket styrket e-handel og digitalisering. 150 virksomheder vil over en periode på tre år deltage i aktiviteter, der konkretiserer vækstpotentialet via e- handel.   

”Vi har noteret et stadigt større skel mellem traditionelle uddannelser og de kompetencer erhvervslivet efterspørger, og sætter os nu sammen for at løfte udfordringerne I fællesskab. E-handel skal være en helt naturlig måde for virksomhederne at nå deres kunder på. Ikke alene vil dette hjælpe de 150 virksomheder på den korte bane, erfaringerne vil ligeledes bidrage til at studerende I højere grad er konkret forberedt til ansættelser,” udtaler Kirsten H. Kasch, Videncenter i E-handel ved Erhvervsakademiet Lillebælt.

”Det er et væsentligt initiativ for at hæve kompetenceniveauet for vækst via digitalisering både hos virksomheder og uddannelser. Ligeledes vil det danne grundlag for et nyt samarbejde mellem erhvervsakademier, innovationsnetværk, erhvervsfremmeorganisationer og FDIH.”

Erhvervsakademiet Lillebælt har stået som koordinator og tovholder på projektet, der har involveret Erhvervsakademier, innovationsnetværk, erhvervsfremmeorganisationer og herunder FDIH.

Erhvervstyrelsen vurderer, at Erhvervsakademiet Lillebælt med projekterne ”Digital vækstkultur i SMV’er” og ”Digital Vækstkultur i SMV’er Sjælland” har indsendt de bedste projektansøgninger til ansøgningsrunden vedr. ”Styrket e-handel og digitalisering” under den nationale pulje af strukturfondsmidler. Ligeledes vil der blive bevilget EU-medfinansiering af projekter. Den endelige beløbsstørrelse på bevillingen kan først meddeles, når der er foretaget de sidste kontrolberegninger.

Samlet er puljen i strukturfondsmidler på 20 mio. kr. incl. EUs medfinansiering.

”Vi er simpelthen så glade for, at projektet nu får det blå stempel. Det har været og er fantastisk at opleve, hvordan gode kræfter fra mange sider er gået sammen om dette projekt. Det er den slags initiativer, der kan styrke e-handlen, så jeg er en glad mand”, siger adm. direktør Niels Ralund, FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel.