Første akkrediteringsbesøg

I denne uge får EAL i Odense for første gang besøg af akkrediteringspanelet. Akkrediteringsinstitutionen modtog erhvervsakademiets akkrediteringsrapport før sommerferien, og aflægger nu også et besøg på EAL sammen med et akkrediteringspanel for at opnå en endnu bedre forståelse af kvalitetssystemet.

Under besøget møder panelet både ledelse, medarbejdere, studerende, eksterne interessenter m.fl. 

Med den nye akkrediteringslov skal videregående uddannelsesinstitutioner akkrediteres. Med institutionsakkreditering er det op til institutionerne selv at fastsætte det system, der bedst sikrer og udvikler kvaliteten og relevansen af deres uddannelser. I en institutionsakkreditering er det institutionens samlede kvalitetssystem, der vurderes af Danmarks Akkrediteringsinstitution.