EAL inviterer verden indenfor til International Week

Under studiet får EALs studerende rig mulighed for at få styrket deres internationale kompetencer gennem fx studieophold og praktik i udlandet. Men selvom vores arbejdsmarked efterspørger international erfaring og kendskab til andre kulturer, så er det alligevel kun en lille del af de studerende, der benytter sig af de muligheder der er.

- Alle studerende skal have styrket deres internationale kompetencer, men det er langt fra alle der har mod på at tage til udlandet, og det er derfor, vi også arbejder med det, vi kalder ’Internationalisation at Home’, og International Week på EAL er et godt initiativ, der underbygger dette, siger EALs Director of International Affaris Jacob Mentz og fortsætter:

- Under International Week får de studerende undervisning af gæsteforelæsere, som kommer her til fra hele verden. De får dermed et indblik i en helt anden kultur og ikke mindst læringskultur. Det skal gerne styrke de studerendes forståelse for forskellighed, og denne forståelse får de brug for, når de skal ud på arbejdsmarkedet, hvor man arbejder på kryds og tværs af landegrænser.

Erfaringsudveksling på tværs af læringskulturer
Det er ikke kun de studerende, der får gavn af International Week. EAL undervisere og gæsteunderviserne har også meget at vinde ved International Week.

- Ugen er så afgjort også med til at styrke vores underviseres og universers videngrundlag og internationale netværk. De 34 gæsteforelæsere bliver koblet op med en EAL underviser og dennes klasser, og sammen planlægger de undervisningen og får god mulighed for at udveksle ideer og erfaring, siger Jacob Mentz.

Det er ikke kun EAL, der vælger at afholde International Week, det gør man også på andre uddannelsesinstitutioner, men på EAL har man valgt at lægge stort ud med relativt mange gæsteundervisere, og desuden tilbydes der også en masterclass for gæsterne og de involverede undervisere.

- Vi har valgt at tilbyde en masterclass med fokus på innovativ pædagogik, hvor undervisernes sættes sammen på tværs af nationalitet. Igen får underviserne mulighed for at få indsigt i andre kulturelle mindsets end deres eget og der kan skabes grobund for videre samarbejde efter International Week, siger Jacob mentz.

International Week afholdes fra den 8. til 11. maj på EALs campus i Odense. Der kommer 34 gæster fra 15 forskellige lande.

Du finder programmet for International Week her