EAL og UCL undersøger muligheden for fusion

En fusion mellem UCL og EAL vil føre til etablering af en stærk regional uddannelsesinstitution med mere end 10.000 fuldtidsstuderende. De to institutioner går nu i gang med at undersøge muligheden for en sammenlægning.

- UCL og EAL gør sig klar til fremtidens udfordringer. Fremtidens uddannelsesbillede rummer krav om mere teknologi og innovation kombineret med stor faglig tyngde. Det vurderer vi, at en fusioneret institution har bedre mulighed for at levere, udtaler formand for UCL’s bestyrelse, Poul Erik Madsen.

- I fællesskab kan vi skabe en stærk platform for udvikling af DNA’et i de praksisnære videregående erhvervs- og professionsrettede uddannelsers: nemlig at have en tæt kobling til aftagerne og levere dimittender med lige præcis de kompetencer, som vores aftagere efterspørger, udtaler formand for EAL’s bestyrelse, Peter Zinck.

- En fusion mellem EAL og UCL kan være fundamentet for en bæredygtig udvikling af fremtidens praksisnære erhvervs- og professionsrettede uddannelser, understøtte regional vækst og sikre flest mulige ressourcer til at drive uddannelser af høj kvalitet, udtaler bestyrelsesformændene i fællesskab.

Den videre proces

Der nedsættes nu en styregruppe, der består af formanden for EAL Peter Zinck, næstformand Lone Engberg Thomasen og rektor Jens Mejer Pedersen. For UCL deltager formand Poul Erik Madsen, næstformand Peter Rahbæk Juel samt rektor Erik Knudsen.

Denne gruppe skal lede arbejdet med at afklare alle relevante spørgsmål: udfordringer og gevinster ved en fusion, økonomi, fremtidig navn, sammensætning af bestyrelse, den overordnede ledelse m.m.

Undervejs i disse drøftelser vil samarbejdsorganisationer og chefgrupper blive involveret, ligesom de to bestyrelser vil holde fælles seminar.

På bestyrelsesmøder i efteråret 2017 vil den endelige beslutning om en fusion blive truffet.

2016 tal

UCL

EAL

Studerende

7.000

3.700

Medarbejdere

718

333

Omsætning i 2016

527 mio. kr.

279 mio. kr.