EAL bliver en del af nyt Vækstlab

Et nyt samarbejde ser dagens lys. Rektorerne fra de fire fynske videregående uddannelsesinstitutioner har besluttet at samles i et Vækstlab Fyn.
Vækstlab Fyn bliver skabt, fordi de fire institutioner tror på, at de står stærkere, når de arbejder sammen om at skabe god grobund for eksperimenter, nytænkning og innovation.

Målet er, at de studerende får vigtige erfaringer med at samarbejde med relevante brancher og med studerende fra andre uddannelser i endnu højere grad end i dag. De studerende skal løfte behovet for arbejds-, udviklings, -og innovationskraft på Fyn.
- Der går 40.000 studerende på de fire institutioner, og de har kompetencer og potentialer, som skal bruges både lokalt og regionalt. Vi tror på, at fremtiden kalder på nye kombinationer og modeller for tværgående og nye samarbejder, forklarer projektets leder Henriette Vognsgaard.

VækstLab Fyn vil styrke innovation og samarbejde
Ideen med Vækstlab Fyn er, at de fynske uddannelsesinstitutioner skal støtte de studerende i at eksperimentere med at gøre ting anderledes. På den lange bane skal en anderledes måde at tænke på fremme vækst og sikre arbejdspladser på Fyn.

Institutionerne forpligter sig gennem samarbejdet i Vækstlab Fyn til:
• at understøtte relationer mellem offentlig og privat erhvervsliv og den fynske talentmasse
• at koble uddannelsesmiljøer tæt til klyngemiljøer på Fyn og deres udviklingsbehov
• at fremme innovation ved at frigive studerendes potentiale i uddannelse
• at skabe rum for eksperimenter mellem studerende og offentligt og privat erhverv

Fælles projekter på tværs af institutioner
Arbejdet med at skabe vækst gennem innovation og samarbejde med privat erhvervsliv såvel som offentlige institutioner foregår allerede på institutionerne.

- Der er mange gode initiativer i gang på de fire institutioner. Vækstlab Fyn vil styrke de nuværende initiativer, sætte turbo på dem og sætte nye fælles projekter i gang. Samtidig forpligter rektorerne sig overfor hinanden, for de tror på, at vi kan komme længere, når vi løfter sammen, siger Henriette Vognsgaard.

Institutionerne løfter allerede fælles projekter igennem Vækstlab Fyn. For eksempel driver Vækstlab Fyn det tværgående projekt DEMOLA, som samler studerende fra SDU, EAL og UCL i innovationssamarbejder med virksomheder. I foråret deltager også studerende fra SIMAC.

InnoEvent er også et eksempel på tværgående samarbejde. Her mellem OUH og studerende fra UCL, EAL og SDU. 200 studerende vil i det kommende semester arbejde sammen om at udvikle nye løsninger til en række udfordringer i sundhedssektoren.

- Det næste skridt for Vækstlab Fyn er at få taget en række konkrete initiativer med de fynske klyngemiljøer og styrke samarbejdet med det fynske offentlige og private erhvervsliv, siger projektleder Henriette Vognsgaard.