InnoEvent med fokus på demens

Som tidligere år er uge 11 dedikeret til InnoEvent, som er et projekt, der samler studerende fra EAL, UCL og SDU. De studerende arbejder på tværs af studieretninger om at skabe innovative løsninger på OUH’s problemstillinger.

I år lyder opgaven på, at de 150 studerende skal hjælpe med at lette hverdagen for personer med demens samt deres pårørende.    

De studerende skal bl.a. udvikle løsninger der kan være med til at:

  • Give personer med demens og deres pårørende en bedre dagligdag i eget hjem.
  • Komme med bud på nye løsninger til den nye demensbydel i Odense.
  • Komme med bud på nye løsninger til at skabe en demensvenlig afdeling/sygehuse.

De studerende kommer primært fra ergoterapeut-, ingeniør-, it-, digital konceptudvikling- og bygningskonstruktøruddannelserne på University College Lillebælt, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt.

I løbet af ugen får de studerende viden om demens via møder med:

  • Sundhedsfaglige eksperter inden for demensområdet
  • Pårørende til personer med demens
  • Virksomheder, som arbejder med løsninger, der skal hjælpe personer med demens.

Projektugen afrundes med en finaledag lørdag d. 18. marts. Her skal de studerende præsentere deres løsninger for et dommerpanel, der bl.a. består af eksperter, ledere og virksomheder.

Odense Universitetshospital, der er en af samarbejdspartnerne i projektugen, har store forventninger til de studerendes løsningsforslag:

- OUH, har sammen med samarbejdspartnerne, der bl.a. tæller Odense kommune og OK-Fonden store forventninger til de nyskabende løsninger, der opstår i løbet af ugen. Gennem samarbejdet med studerende fra forskellige uddannelser - lige fra ergoterapeuten, den it-studerende, design-ingeniøren til bygningskonstruktøren - arbejdes der med et helhedsblik på de 4 cases, der alle omhandler forskellige perspektiver ift. at leve med en demensdiagnose, siger direktør på OUH Peder Jest.

Flere virksomheder kommer på besøg

I forbindelse med InnoEvent afholdes der et dialogmøde onsdag d. 15. marts. På dialogmødet (som er arrangeret af Odense Kommune, Welfare Tech og CoLab Odense) vil der komme virksomheder, der arbejder med løsninger til personer med demens, og de får her mulighed for at møde de sundhedsprofessionelle eksperter samt studerende. Virksomhederne vil være repræsenteret på stande i Atrium.

InnoEvent-Odense er et projekt under VækstLab Fyn.

Vækstlab Fyn er et samarbejde på tværs af fire videregående fynske uddannelsesinstitutioner Erhvervsakademiet Lillebælt, University College Lillebælt, Syddansk Universitet og Simac. Det fynske vækstlab er stiftet ud fra en tanke om, at studerende på de fire uddannelsesinstitutioner i samarbejde med virksomheder vil kunne løfte innovation og udvikling - og booste den fynske vækst. Med i samarbejdet er desuden Odense Kommune og Udvikling Fyn.

Læs mere om de enkelte indsatsområder og find også ugens program her