Nyt markant kunstværk ved EAL

Kunstneren Hans E. Madsen har skabt kunstværket ”Øen” specielt til Erhvervsakademiets nye campus. Værket er placeret i det offentligt tilgængelige område foran Erhvervsakademiet. Foruden at forskønne området med lys og farver, er det ønsket, at værket skal fungere som samlingssted for både Erhvervsakademiets brugere og byens borgere.

“Jeg er stolt over, at Ny Carlsbergfondet har tildelt mig denne opgave, og jeg håber, kunstværket vil blive et opholds- og mødested for både studerende og odenseanere” udtaler kunstner Hans E. Madsen.

“Hans E. Madsens kunst i det offentlige rum kendetegner sig altid ved en gennemført originalitet. Altid foranderlig og udfordrende, og altid med en grundfæstet og solid fornemmelse for de omgivende fysiske rammer. Vi er i Ny Carlsbergfondet overordentlig glade for at kunne sikre endnu en milepæl i forskønnelsen af Odense, og vi er overbevidste om, at studerende, medarbejdere og andre brugere får stor glæde af Øen,” siger Karsten Ohrt, bestyrelseformand for Ny Carlsbergfondet.

Øen
Som en lysende UFO landet for enden af Seebladsgade kaster værket Øen’s store glasformation sine farvede skygger på omgivelserne i en dynamisk foranderlig proces, der følger dagens såvel som årets gang. Træder man ind i værket, åbner der sig et rum, et samlingssted med siddepladser og læ for regn og sne. Tanken er, at dette rum skal skabe liv i området, og danne ramme for en mangfoldighed af fremtidige arrangementer.

Du kan læse mere om 'Øen' og den øvrige kunst på EAL herPrikken over i’et
Det har fra første spadestik været et ønske fra Erhvervsakademiets ledelse, at kunsten skulle være en central del af det nye campus. Dette har resulteret i, at flere markante kunstværker er blevet skabt specielt til bygningerne, og at der rundt på hele Campus er kunstværker af høj kvalitet og vidt forskellig karakter fra traditionelt maleri til lydkunst.

”Det har været et ønske fra starten, at kunsten skulle have central plads i vores nye hus – og vi startede processen, da den nye bygning blot var et hul i jorden. Vi kan nu dagligt glæde os over en mangfoldighed af kunstværker, flere skabt specifikt til stedet. Hans E. Madsens fantastiske værk er jo så prikken over i’et,” udtaler rektor Jens Mejer Pedersen

Kunst til målgruppen
Erhvervsakademiet Lillebælt uddanner sine studerende med en tæt kontakt til erhvervslivet, og praksisnærhed er et bærende princip på erhvervsakademiet. Det, sammen med målet om at møde de studerende i øjenhøjde, har været udgangspunktet for at udarbejde en strategi for hvilken kunst, der skulle ind i det nye byggeri. De studerende kommer med forskellige baggrunde, nationaliteter og formål. Det har derfor været centralt, at de kunstværker, de møder, har højt kvalitativt niveau og en åbenhed og sanseligt appellerende karakter, der gør, at de kan opleves uden nærmere introduktion eller særlige forudsætninger. Dette har også været centralt for det nye værk.

Alle er velkomne
Værket indvies den 24. august kl. 14.30, med taler fra Ny Carlsbergfondets formand Karsten Ohrt, Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, kunstner Hans E. Madsen og repræsentanter fra Erhvervsakademiet Lillebælt. Alle er velkomne.