Gæstestuderende fra Tyskland på skolebænken på EAL

Danske og tyske studerende skal have en tilbundsgående indsigt i deres nabolands virksomhedskultur. Dette for at skabe bedre karrieremuligheder for de unge på begge sider af grænsen. Et nyt uddannelsestidbud, udviklet i rammen af projektet STaRForCE- Strong Talents Ready For Crossborder Education, er startskudet for det der gerne skulle blive en model for fremtiden.

Ifølge Uddannelses- og Forskningsministerriet er der store perspektiver for vækst og nye arbejdspladser i den dansk-tyske grænseregion, men mangel på kvalificeret arbejdskraft kan blive en stopklods for den ønskede udvikling. Et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og privat personer på begge sider af grænsen er derfor kørt i stilling for at sikre kvalificeret grænseoverskridende arbejdskraft.

Tyske gæster på den danske skolebænk

Som en del af et nyt samarbejde mellem EAL og Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, deltager 23 tyske bachelor studerende i et uddannelsesforløb på EAL i perioden 28. august til 9. september. Her skal de studerende have en dybere indsigt i den danske virksomhedskultur og i danske forretningsmodeller, så de i fremtiden kan fungere som ambassadører for dansk-tysk virksomhedssamarbejde. De studerende læser marketing på Wirtschaftsakadiemie Schleswig-Holstein i (WAK) i Kiel.

Virksomheder både nord og syd for grænsen efterspørger i stigende grad unge faglærte med doppelte kompetencer, undertreger projektleder Mette Lorentzen fra Industri- og Handelskammeret  i Flensborg. Det stærke talent i vores fælles arbejdsmarkedsregion skal videreudvikles og og bibeholdes.

Til vinter går turen til Tyskland, når det er studerende fra EAL der får samme mulighed for at blive klogere på tyske virksomheder.

- Tyskland er en af Danmarks største samhandelspartnere. Det er derfor utroligt vigtigt at de studerende allerede i studietiden bliver i stand til at gebærde sig på det tyske marked” udtaler leder af International Afdeling; EAL Jacob Mentz

Forløbet er udviklet i samarbejde med repræsentanter fra danske virksomheder som har Tyskland som samhandelspartner. Blandt virksomhederne er bl.a. danske Kompan og den tyske virksomhed Spielart.

I projektet arbejders der på udviklingen af uddannelsesforløb med en dansk-tysk komponent. Læs mere herom på: www. ddk-starforce.eu.

---------------------

     
Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung