Studerende skal få ældre til at spise mere

Studerende fra uddannelserne Procesteknolog og Pba i Innovation og Entreprenørskab i gang med den første runde idéudvikling.
Projektet Fristelser i øjenhøjde udføres i et samarbejde mellem forskere fra University College Lillebælt, fire kommuner og Elbo-køkkenet, der leverer måltider til borgerne i de involverede kommuner i Middelfart, Kolding, Fredericia og Haderslev.
 
De studerende, der til daglig læser på uddannelserne Procesteknolog og Pba. i innovation og entreprenørskab, skal bidrage til projektet ved at udvikle koncepter, der kan forbedre den enkelte ældre borgers ernæringstilstand ved at give lyst til og mulighed for at spise mere.

 

Fra idé til færdigt koncept

Henover en tætpakket uge skal de studerende arbejde på at udvikle et færdigt koncept, som de fredag kan præsentere for et panel af interessenter. Undervejs skal idéen udformes og afprøves på undervisere, eksperter og slutbrugere af produktet.
 
Formålet med InnoEvent er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelt samarbejde med henblik på at bidrage til innovation i praksis.
 
Det planlagte forløb giver de studerende erfaring og værktøjer inden for videnindsamling, workshops, idéudvikling, pretotype-udvikling samt pitch af det endelige koncept.

 

Finale fredag

Fredag den 9. marts præsenterer de studerende de koncepter, som de har udarbejdet i løbet af ugen. Om eftermiddagen er der finale med tre udvalgte koncepter, der i særlig grad har imponeret juryen.

Koncepterne præsenteres i plenum og vinderen af ugens stærkeste koncept udvælges.

Finalen afholdes på Erhvervsakademi Lillebælts campus i Vejle.