Uddannelses -og forskningsminister godkender fusion

Fra den 1. august 2018 får Region Syddanmark en ny stor uddannelsesinstitution under navnet UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Bestyrelserne for EAL og UCL stemte for en fusion i oktober 2017. Beslutningen tog afsæt i et ønske om at skabe en styrket platform for at skabe vækst i Region Syddanmark gennem stærke uddannelser, innovation og forskning.

Derfor er det også to tilfredse formænd for bestyrelserne, der nu kan konstatere, at uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers bakker op om grundlaget for fusionen og dens potentialer.

– Da vi satte gang i fusionsprocessen tilbage i starten af 2017 var det med et ønske om at se på, om vi sammen kunne skabe noget, der kunne blive endnu stærkere, end det, vi havde hver for sig, fortæller bestyrelsesformand for EAL, Peter Zinck.

– Derfor er vi også utrolig glade for, at de potentialer og den plan for fusionsprocessen, vi nu har præsenteret for ministeren, er blevet mødt med den samme optimisme, som vi følte, da vi traf beslutningen om at fusionere, fortsætter Peter Zinck og runder af:

– Med udgangspunkt i vores fælles praksisnære DNA bliver vi rigtig stærke, når vi kan levere de kompetencer der gør, at det offentlige og private erhvervslivet kan spille endnu bedre sammen i fremtiden.

Fusionens potentialer

Også hos Poul Erik Madsen, bestyrelsesformand for UCL, er glæden over ministergodkendelsen stor.

– Siden beslutningen om en fusion blev truffet har de to institutioner taget hul på arbejdet med at klarlægge og forme en fælles fremtid sammen. Processen med involvering af studerende og medarbejdere har indtil nu kun bestyrket vores tro på, at en fusion er den helt rigtige vej frem, fortæller Poul Erik Madsen og fortsætter,

– Vi fornemmer, at der på tværs af uddannelserne bliver bakket op om visionen om en fælles institution, og vi er blevet mødt med en lang række spændende idéer til, hvordan vi bedst udfolder fusionens potentialer inden for eksempelvis digitalisering og nye uddannelsesformer, afslutter Poul Erik Madsen.

Styrkelse af uddannelsesmiljøerne

En væsentlig målsætning for fusionen er at styrke uddannelsesmiljøerne lokalt på tværs af de eksisterende campusser. Det skal blandt andet ske gennem en styrket indsats i forhold til studentervæksthuse, fælles læringslaboratorier og attraktive faglige og sociale studieaktiviteter.

I alt 11.000 studerende og 1.000 medarbejdere får deres daglige gang på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fordelt i Odense, Vejle, Svendborg, Jelling og Fredericia. Institutionen vil ved åbningen 1. august 2018 udbyde 41 forskellige uddannelser, men nye uddannelser, der kombinerer viden og praksis på tværs af professioner, er allerede på tegnebrættet.