SU til en top-up

Tager du en top-up uddannelse som berettiger til SU i sommerferien, kan du tidligst søge SU den 12. juli 2018.
Du skal have modtaget optagelsesbrev i din E-boks, hvor datoen også vil fremgå. Dermed vil du ikke have SU til den 1. juli, men det vil blive udbetalt 2-3 uger efter du har kunne søge.

Når du søger på minSU (tidligst 12/7-18), skal det fremgå, at du er optaget på Erhvervsakademiet Lillebælt, og din nye uddannelse skal også fremgå. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vente med at søge til det fremgår.

Hvis du består din AK i juni, juli eller august og begynder på din top-up uddannelse i august eller september, kan du få SU i sommerferien.

Her kan du se hvilke uddannelser, der giver ret til SU i sommerferien.

Har du spørgsmål til dette er du velkommen til at kontakte din SU vejleder.