banner

Om os


Erhvervsakademiet Lillebælt - en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution

Erhvervsakademiet Lillebælt er Region Syddanmarks største erhvervsakademi og udbyder 32 videregående uddannelser, der retter sig mod beskæftigelse i erhvervslivet.
Vi tilbyder uddannelser både på fuldtid og på deltid, og alle uddannelser er funderet på et solidt videngrundlag og på et tæt samspil med virksomheder undervejs i uddannelsesforløbet.

Vi er en erhvervsrettet og praksisbaseret uddannelsesinstitution, som samarbejder med virksomheder lokalt, nationalt og internationalt.

Mission, vision og værdier

Erhvervsakademiet arbejder hver dag efter følgende:

Mission

Vi uddanner til innovation og vækst i erhvervslivet
Vores dimittenders særlige styrke er, at de straks er klar til at varetage et job i erhvervet samt forny og nytænke erhvervet.

Vision

Vi er erhvervslivets foretrukne uddannelses- og udviklingspartner
Vi vil være erhvervslivets foretrukne uddannelses- og udviklingspartner. Gennem uddannelse, innovation samt praksisnær og anvendelsesorienteret forskning og udvikling sætter vi viden i spil på en måde, der skaber værdi for studerende, virksomheder, medarbejdere og erhvervsakademi.

Værdier

Praksisnærhed
Sammenhæng mellem teori og praksis er en nødvendighed. Vi tilstræber at være tæt på virkeligheden i alt, hvad vi gør. Uddannelse, innovation samt forskning og udvikling begynder og ender i praksis.

Forskellighed
Forskellighed er en styrke. Forskellighed er afsæt for nytænkning - og nytænkning sker, når mange perspektiver mødes og spiller sammen. Vi tilstræber at bringe studerende, virksomheder og medarbejdere sammen på tværs af uddannelse, erhverv og grænser i alt, hvad vi gør, fordi det er i det møde, at nye tanker og ideer kan opstå.

Øjenhøjde
At være i øjenhøjde styrker læring og nytænkning. Vi tilstræber at se, høre og anerkende hinanden og møde studerende, virksomheder og medarbejdere, der hvor de er, og indgå i dialog om det vi skal udrette sammen.

Story
Vidste du at...
Vidste du at...
Story
EAN og CVR
EAN og CVR
Story
Se profilbrochure
Se profilbrochure