banner

Campus


Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) har siden etableringen i 2009 oplevet konstant fremgang i antallet af studerende, således at antallet i dag udgør 4.200 studerende. For at kunne sikre et moderne uddannelsesmiljø med plads til de mange studerende blev det i 2013 besluttet at etablere nye campusfaciliteter i Odense og Vejle.

Campus i Odense

I Odense har EAL købt den gamle Wittenborg fabrik på Seebladsgade, hvor byggeriet af det 20.000 m2 store campus blev sat i gang i efteråret 2014. Det nye campus blev taget i brug af studerende og ansatte ved sommer-studiestarten 2016.

Med en central placering mellem banegården og havnen i det område, der kaldes ”City Campus”, er mere en 3.600 studerende nu blevet samlet på ét fælles campus. Den centrale placering i Odense betyder, at der er skabt de optimale betingelser for et fantastisk studiemiljø, der understøtter uddannelserne, samt kontaktfladen til erhvervslivet.

Campus i Vejle

I Vejle er der indgået lejemål på Boulevarden 25 - en flot domicilbygning, som hidtil husede VUC/Campus Vejle. Bygningen er på knap 5000m2 og giver den fornødne ekstra plads til den vækst erhvervsakademiet har i Vejle. Erhvervsakademiets uddannelser i Vejle flyttede ind i de nye lokaler den 1. januar 2015. 
 
Med adresse på Boulevarden 25 har Erhvervsakademiet Lillebælt fået en optimal placering som indgang til ’uddannelses-strøget’ i Vejle, hvor også Rosborg Gymnasium, Campus Vejle og SDE ligger, og hvor UC Lillebælt snart også flytter hen.
 
Samtidig giver samlingen af uddannelserne bedre muligheder for at understøtte et godt studiemiljø, og de studerende får mulighed for at arbejde på tværs af uddannelserne.