banner

Ledelsen


Direktion

Rektor
Erik Knudsen
erkn@ucl.dk
29 60 59 88

Prorektor
Jens Mejer Pedersen 
jmp@eal.dk
30 62 12 40

Direktør
Asger Rabølle Nielsen
arn@eal.dk
20 78 68 21

Direktør
Steffen Svendsen
stsv@ucl.dk
21 38 17 35

Ledelsessekratariat
Sekretariatschef
Ole Stig Jensen
olsj@ucl.dk
22 48 57 83

Bibliotek
Bibliotekschef
Vakant
Der henvises til direktør Steffen Svendsen

HR, Kommunikation og Markedsføring

Vicedirektør
Carsten Vikkelsøe
cavi2@ucl.dk 
21 15 92 66

Kommunikation og markedsføring
Chef
Nina Skriver Dahl
dahl@ucl.dk / dahl@eal.dk
30 52 71 49

Ressourcer

Vicedirektør
Ole Hjort Wilatzen
ohw@eal.dk
24 63 00 63

Teknik og bygninger
Chef
Christian Jansson
chja@ucl.dk
63 18 36 16 / 20 73 16 14

IT
Chef
Tore Storgaard
tost@ucl.dk
63 18 36 83 / 29 64 72 69

Økonomi og personale
Chef
Lars Valentin Lund
lvlu@ucl.dk
30 56 63 67

Business

Vicedirektør
Mette Greisen
megr@eal.dk
40 53 66 75

Finans og økonomi
Uddannelseschef
Peter Frederiksen
pmf@eal.dk
51 42 12 07

Events, oplevelser og turisme
Uddannelseschef
Jane Hansen
jahn@eal.dk
22 40 29 14

Salg, marketing og forretningsudvikling
Uddannelseschef
Helle Karina Pedersen
hkpe@eal.dk
20 10 10 08

Teknologi og byggeri

Vicedirektør
Leif Bojesen
lboj@eal.dk
28 87 03 36

Multimedie og IT
Uddannelseschef
Dorthe Skriver Bonderup
dobo@eal.dk
40 38 95 99

Teknologi, energi og logistik
Uddannelseschef
Hans James McDonald
hjm@eal.dk
29 41 07 58

Byggeri
Uddannelseschef
Gorm Max Guldmann
gmg@eal.dk
20 34 22 51

Laboratorie, jordbrug og proces
Uddannelseschef
Helle Thastum
hth@eal.dk
30 71 39 44

Pædagogik og Samfund

Vicedirektør
Charlotte Høy Worm
chwo@ucl.dk 
40 22 60 38

Lærer og pædagog i Odense og Svendborg
Uddannelseschef

Anders Nørgaard
anno@ucl.dk
23 74 12 00

Lærer og pædagog i Jelling
Uddannelseschef
Annette Falk
falk@ucl.dk 
24 94 75 03

Administrationsbachelor og socialrådgiver
Uddannelseschef
Lenna Vogn Petersen
lvpe@ucl.dk
21 78 77 48

Anvendt forskning i pædagogik og samfund
Forskningschef
Thomas Illum Hansen
thih@ucl.dk
30 58 15 23

Sundhed

Vicedirektør
Søren William Pedersen
sope@ucl.dl
29 93 6710

Ergoterapeut og sygeplejerske i Odense
Uddannelseschef
Lena Busch Nielsen
lebn@ucl.dk
30 52 83 79

Sygeplejerske i Svendborg og Vejle
Uddannelseschef
Britta Bang Larsen
bbla1@ucl.dk
24 96 40 4

Bioanalytiker, fysioterapeut og radiograf
Uddannelseschef
Marianne Gellert Olesen
mago@ucl.dk
21 28 73 07

Anvendt Sundhedsforskning
Forskningschef
Poul Bruun
pobr@ucl.dk
29 36 85 40

Studieservice

Vicedirektør
Ambrosia Fladager Hansen
amha@ucl.dk
24 52 87 40

Studie- og karrierevejledning
Chef
Marie Falk Nyboe
mfny@eal.dk
29 17 56 91

Studieadministration
Chef
Bianca Dreyer Hyre
bdhy@ucl.dk
24 48 31 92

Efter- og videreuddannelse

Vicedirektør
Poul Skov Dahl
psda@ucl.dk
21 83 47 27

Ledelse og organisation
Chef
Kuno Johansen
kuno@ledelselillebaelt.dk/kuno@eal.dk
23 43 27 26

Pædagogik, læring og undervisningsmidler
Chef
Ulrik Bollerup Thomsen
ubth@ucl.dk
23 39 40 34

Teknologi og business
Chef
Birger Brandt
bibr@eal.dk
29 44 86 75

Sundhed, samfund og velfærdsforskning
Chef
Ulla Viskum
ulvi@ucl.dk
20 56 29 47

Administration
Chef
Thorbjørn Hertz Jensen
thje@ucl.dk
29 17 64 18

Digitalisering og læring
Chef
Jacob-Steen Madsen
jama@ucl.dk

Kvalitet og udvikling

Vicedirektør
Ulla Refstrup Mulbjerg
ulrm@ucl.dk
23 34 69 82

Uddannelsesportefølje
Udviklingschef
Torben Lindegaard Hansen
tlh@eal.dk
20 71 68 12

International afdeling
International chef
Jacob Mentz
jame@eal.dk
22 35 20 21

Uddannelsesinnovation og læring
Innovationschef
Kristian Mondrup
krmo2@ucl.dk
40 20 74 44

Kvalitetsafdeling
Kvalitetschef
Vakant, der henvises til vicedirektøren