banner

Strategigrundlag 2015-2017


Teori og praksis i nært samspil og samarbejde med erhvervslivet

I Erhvervsakademiet Lillebælts dna er teori og praksis bundet sammen af et nært samspil og samarbejde med erhvervslivet. Vi vil have erhvervet ind i uddannelserne og uddannelserne ud i erhvervet. Det betyder, at vi uddanner, skaber innovation og forsker for og i samspil med erhvervslivet. Studerende og virksomheder skal opleve, at der er tæt sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

Derfor har vi en pædagogisk praksis, der tager udgangspunkt i et virksomhedsprojekt. Med dette udgangspunkt skaber vi rammerne for de studerendes læring og udvikling, løser et problem for en virksomhed og konsoliderer viden og læring som medarbejdere og som organisation. 

Når vi uddanner, skaber innovation og forsker orienterer vi os således altid mod disse fire perspektiver: