banner

48 timer


48 timer er et projekt, der giver studerende en unik mulighed for at afprøve deres kunnen på virkelige situationer hos en virksomhed – samtidig giver det virksomheden en unik chance for at få gennemført forbedringer og effektiviseringer.

 
Over en periode på 48 timer arbejder studerende fra Erhvervsakademiet Lillebælt både intensivt og kreativt med at udtænke og udarbejde forskellige tiltag, som kan være med til at videreudvikle og forbedre virksomhedens forretningsområder. Den helt store udfordring består derfor i at få vendt idéer til konkrete implementerbare forslag på blot 2 døgn. 

Under 48 timer forløbene får de studerende rig mulighed for at arbejde sammen på tværs af uddannelser, da deltagerne kommer fra vidt forskellige uddannel­sesretninger, såsom datamatiker-, finansbachelor-, ernæringsteknolog-, markedsføringsøkonom- og installatøruddan­nelsen. Dette betyder, at de studerende kommer med ganske forskellige fagkompetencer og værdi-input, hvilket er en af 48 timers store styrker.

48 timer giver de studerende en rigtig spændende mu­lighed for at få afprøvet deres faglige kunnen. I en periode skiftes klasseværelset ud med en virksomhed, og det giver et både lærerigt og autentisk indblik i, hvordan tingene foregår i praksis i en virksomhed.

At blive set igennem med friske øjne

For virksomheden ligger den store fordel ved 48 timer i at blive set grundigt igennem af helt friske øjne. Mange af virksomhedens forretningsområder og arbejdsprocesser får et grundigt gennemsyn af de studerende – noget der ville være meget ressourcekrævende for virksomheden, hvis den selv skulle foretage en så omfattende gennemgang.

Kontakt Kommunikations- og erhvervskontaktchef Alice Petersen på tlf. 51 22 52 32 eller alpe@eal.dk for yderligere informationer.

Eksempler på de studerendes hidtidige bidrag til virksomhederne

  • Ny hjemmside
  • Kundetilfredshedsanalyse
  • Nyt varenummersystem
  • Plan for optimering af energiforbrug
  • Ny madopskrift
  • Konstruktionsanalyse
  • Regnskabsanalye og likviditetsberegning
  • ISO-beskrivelse