banner

Innoevent


InnoEvent 2017 med fokus på demens

InnoEvent er et innovationsprojekt, der er udviklet og afholdes af Odense Universitets Hospital (OUH), Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) og University College Lillebaelt (UCL).

Formålet med InnoEvent er at ruste de studerende med kompetencer, der gør dem i stand til at arbejde på tværs af fagligheder og derigennem udvikle innovative løsninger til sundhedsvæsenet. Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og sundhedsvæsenet skaber grobund for innovative løsninger, der kan afhjælpe nogle af de udfordringer, vi står overfor i dag. Denne proces er til stor gavn for både de studerende og sundhedsvæsnet.

Faserne i InnoEvent

InnoEvent består af tre faser: kendskabsfasen, innovationsfasen og konkurrencefasen.

kendskabsfasen indsamler de studerende viden omkring de kerneområder, de skal arbejde med under InnoEvent, fx demens, innovation og entreprenørskab og tværfagligt samarbejde. Kendskabsfasen vil for det meste foregå gennem online videoer og litteratursøgning. Formålet med kendskabsfasen er at give de studerende en god akademisk ballast, så de er klar til den innovative fase. 

innovationsfasen får de studerende en uge til at løse en opgave. Et eksempel på et overordnet tema er demens, som er en udbredt sygdom på verdensplan og derfor også en stor udfordring for både sundhedsvæsnet og uddannelsessystemet. I den innovative fase arbejder de studerende på tværs af studierne fra de tre deltagende uddannelsesinstitutioner. I løbet af ugen vil de studerende blive guidet igennem forskellige innovative processer, der gør dem i stand til at generere idéer til at løse den stillede opgave. På den sjette og sidste dag skal grupperne præsentere deres idé over for et dommerpanel, der vil præmiere de fire bedste løsninger.

Under hele forløbet er private virksomheder involveret, dels i formulering af de problemstillinger, som der skal arbejdes med, og dels som sparringspartnere i selve projektforløbet. 

Konkurrencefasen er ikke obligatorisk men derimod et tilbud til dé studerende, der gerne vil fortsætte med at arbejde på deres idé. De studerende kan deltage i Start-Up Programme som afholdes af Fonden for Entreprenørskab. Start-Up Programme er en konkurrence, hvor studerende kan konkurrere mod andre studerende, der også arbejder med projekter og idéer.

Læs mere om InnoEvent her.