banner

Gymnasieoplæg


Erhvervsakademiet Lillebælt samarbejder med ungdomsuddannelserne omkring gymnasieoplæg, der betyder, at vi kommer og underviser på din studieretning.

Samarbejdet har bl.a. til formål at:

  • gymnasieeleverne møder unge, der er i gang med en videregående uddannelse
  • at vi stiller med et forløb, der er relevant for den pågældende studieretningsklasse. Det er afgørende for projektet, at forløbet udvælges, så studieretningslærerne mener, at det kan understøtte studieretningen
  • undervisningsforløbene strækker sig over en evt. to dage
  • samarbejdet bidrager til en tydeligere studieretningsprofil

Forløb og udvikling

Praktiske informationer

  • De forløb, som vi udbyder kan finjusteres i samarbejde med studieretningslærerne
  • Studieretningslærerne klæder eleverne fagligt på forud for forløbet
  • Vi har det overordnet ansvar for forløbet, der typisk strækker sig over en evt. to dage. Ofte vil der være studerende involveret. Studieretningslærerene bistår efter aftale
  • Forløbene har ofte karakter af innovative forløb
  • Forløbene afvikles på gymnasierne, men dele kan også henlægges til os
  • Når vi er ude på det enkelte gymnasium, har vi mulighed for at præsentere en bred vifte af vores uddannelser for gymnasiet som helhed

Har du interesse i et samarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt, kan du finde mere information om vores gymnasieoplæg samt kontaktpersoner her på siden.