banner

Aktiespil - investering - global økonomi


Koncept/idé

En praktisk indfaldsvinkel til hvilke faktorer i den globale økonomi, der har indvirkning på de finansielle markeder.

Gennem et aktiespil, styret af en underviser fra os, afprøves et hændelsesforløb med såvel makroøkonomiske som politiske input. Eleverne skal i grupper investere et startbeløb, og de kan ved hver hændelse se, hvad der sker med deres værdier.

Eleverne skal efterfølgende på eget gymnasium reflektere over hændelsens betydning for aktiemarkedet og deres egne investeringer.

I egen klasse kan eleverne deltage i et af de organiserede aktiespil med præmier. Et andet slutmål kunne være produktion af enten en artikel eller video om udviklingen i aktiespillet, hvor eleverne forklarer, hvilken effekt hændelserne har haft for udviklingen på 'aktiemarkedet'.

Fag

Samfundsfag (A+B), erhvervsøkonomi, matematik (A+B), dansk, historie.

Forløb

I historie introduceres eleverne til aktiemarkedernes historie (evt. med udgangspunkt i tulipan-krakket i Holland, over børskrakket Wall Street til 2008-boblen), mens samfundsfag/erhvervsøkonomi inddrager relevante økonomiske teorier til forklaring af aktiehandel/spekulation/krak. Dansk kan inddrages til en sproglig analyse af artikler om aktiemarkedet i avisernes økonomisider eller til medieanalyse af enten nyhedsindslag eller dokumentarer om aktiemarkedet, ligesom filmanalyse af film om aktiemarkedsrelaterede hændelser kan indgå.

Selve aktiespillet kan foregå på deltagerskolen eller på Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense og forløber over en halv dag. Der deltager foruden undervisere fra os også erhvervsakademi-studerende.

Kontakt

Kent Hother Nielsen

E-mail: keni@eal.dk
Tlf. nr.: 51 36 62 45