banner

Den sunde pizza? Teori og praksis


Koncept/idé

Gennem levnedsmiddelanalyser af en pizza fastlægges idealerne for 'den sunde pizza', som derefter markedsføres.

Efter en teoretisk indføring i levnedsmiddelanalyser og eventuelt arbejde med fedtstoffer foretager eleverne i praksis en levnedsmiddelanalyse af en pizza gennem anvendelse af forskellige metoder blandt andet fedtbestemmelse ved Soxleth, saltbestemmelse ved potentiometrisk titrering, proteinindhold ved Kjeldahl-metoden og tørstofundersøgelse på Mettlerapparat. Undersøgelserne giver et fingerpeg om 'den sunde pizza', som herefter forsøges markedsført. Eventuelt kunne et lokalt pizzaria indgå i et samarbejde, således kunne pizzaen stå sin prøve i den virkelige verden.

Fag

Kemi (A+B), bioteknologi, HTX-teknikfag - proces, levnedsmiddel og sundhed, dansk, Samfundsfag (A+B), erhvervsøkonomi, idræt (B).

Forløb

I det/de naturvidenskabelige fag arbejdes der med et teoretisk baggrundsmateriale, blandt andet materiale som vi fremsender, mens der i dansk arbejdes med reklameanalyse, argumentationsformer - i et eventuelt samarbejde med samfundsfag, segmentanalyser. I erhvervsøkonomi kunne indgå beregninger af omkostninger/fortjeneste m.v.

I idræt kunne der arbejdes med forbrænding af kulhydrat og fedt i forhold til indtagelse af pizza som en del af en diæt og dette kunne endvidere indgå i en tematisering af fedme.

Selve analysedelen af pizzaen foregår hos os på Seebladsgade 1 i Odense på en dag.

Slutproduktet kunne være fremstilling af en markedsføringskampagne af 'den sunde pizza' under inddragelse af såvel annoncer som viral reklame. Optimalt ville et samarbejde med et lokalt pizzeria inkludere reel fremstilling af 'den sunde pizza' med salg for øje.

Kontakt

Gunnar Rosendahl

E-mail: gr@eal.dk
Tlf. nr.: 50 91 02 33