banner

Vinmarkedet - teori og praksis


Koncept/idé

Hvordan lanceres en vin? Gennem måling af udvalgte, vigtige parametre i vin fastlægges nogle af vinens egenskaber, som herefter kan anvendes i markedsføringen.

Efter en teoretisk indføring i den kemiske og enzymatiske analyse af vinparametre forsøger deltagerene i praksis at gennemføre analyserne gennem forskellige metoder. Ethanol, fusel, sulfit og totalsyrebestemmelse indgår i analyserne, som foregår ved eksempelvis gaschromatografi, hydrometri, potentiometrisk titrering eller enzymatisk metode.
Undersøgelserne giver et fingerpeg om vinens egenskaber, som herefter forsøges markedsført.

Fag

Kemi (A+B), bioteknologi, HTX-teknikfag - proces, levnedsmiddel og sundhed, dansk, samfundsfag (A+B), erhvervsøkonomi, naturgeografi (C).

Forløb

I det/de naturvidenskabelige fag arbejdes der med et teoretisk baggrundsmateriale, blandt andet materiale, som vi fremsender, mens der i dansk arbejdes med reklameanalyse, argumentationsformer - i et eventuelt samarbejde med samfundsfag, segmentsanalyser.

I naturgeografi kunne der arbejdes med jordbundsundersøgelser, klimatiske forhold og den globale opvarmnings muligheder for vinproduktion i andre lande.

I erhvervsøkonomi kunne der indgå beregninger af omkostninger/fortjeneste mv.

Selve analysedelen af vinparametrene foregår hos os på Seebladsgade 1 i Odense på en dag. Slutproduktet kunne være fremstilling af en markedsføringskampagne af den 'gode' vin under inddragelse af såvel annoncer som viral reklame.

Kontakt

Gunnar Rosendahl

E-mail: gr@eal.dk
Tlf. nr.: 50 91 02 33