Få op til 10.000 kroner til efteruddannelse

Du har nu mulighed for at få op til 10.000 kroner til din efteruddannelse fra omstillingsfonden. Læs med og find ud af, hvad det indebærer.

Hvad

Omstillingsfonden er en del af den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter landede i oktober 2017. Aftalen har til formål at give voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet et markant løft i perioden 2018-2021.

Deltagerbetaling kan i nogle situationer mindske motivationen for, at den enkelte vælger at tilmelde sig efter- og videreuddannelse. Det taler for, at der etableres nye muligheder for at få finansieret deltagerbetaling ved efter- og videreuddannelse.

Der afsættes årligt 65 mio. kr. på landsdækkende plan til deltagerbetaling i forbindelse med efter- og videreuddannelse, hvor medarbejdere kan deltage i offentligt godkendte akademi- og diplomuddannelser og dermed opnå et egentligt kvalifikationsløft i form af ECTS-point.

Omstillingsfonden dækker deltagerbetaling, hvilket kan motivere til, at flere tager efter- og videreuddannelse på eget initiativ, da det bliver gratis for den enkelte.

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra den såkaldte omstillingsfond og gå i gang med, eller fortsætte på din akademi- og diplomuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kroner om året til og med år 2021.

Hvem

Der er dog nogle adgangskrav, som du skal opfylde for at kunne modtage penge fra omstillingsfonden.

Du er:

 1. Faglært eller ufaglært. Dvs. personer der har en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende som højeste fuldførte uddannelse
  • Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, kan ikke modtage tilskud fra omstillingsfonden
  • Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplom-fagmoduler opfattes ikke som hele videregående uddannelse, så længe vedkommende ikke har gennemført en hel uddannelse 

 2. I beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.:
  • Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark
  • Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke modtage tilskud
  • Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud
  • Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage tilskud

 3. Tilmeldt et modul på en akademi- eller diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse om akademiuddannelser og Bekendtgørelse om diplomuddannelser

 4.  Ansøger må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden

Bemærk: Også merkonomer er i målgruppen, fordi de ikke har afsluttet akademiuddannelsen.

Ansøger skal underskrive en tro- og love-erklæring, der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund, beskæftigelsessituation samt eventuelle tidligere tilskud fra omstillingsfonden samme år.

Hvordan

For at få tilskud fra omstillingsfonden skal du, når du tilmelder dig et fagmodul her på siden, vælge ”det skal jeg selv” under betaling i tilmeldingsflowet.

Herefter vil du af os få tilsendt en tro- og loveerklæring, som du skal udfylde, underskrive og sende retur.