banner

Pba. i Finans

Pba. i finans: Bliv udrustet med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor

Pba. i finans er en 3½-årig videregående uddannelse for dig, der kan lide tal og mennesker. Tal- og menneskeforståelse er vigtigt for at kunne yde en professionel service, som er tilpasset kundernes ønsker og behov.

På det faglige plan får du en solid økonomisk viden, og du har fag som f.eks. samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, erhvervsjura, markedsføring, kommunikation og præsentationsteknik, projektledelse, statistik, salg, privatøkonomi samt organisation. Ud over et solidt fagligt overblik har du, som rådgiver i den finansielle sektor, også brug for empati og menneskelig forståelse. Uddannelsens mål er derfor at udruste dig både fagligt og menneskeligt med viden og værktøjer til en karriere i den finansielle sektor. 

Uddannelsen har en tæt kontakt til erhvervslivet og er udviklet i samarbejde med flere organisationer og virksomheder fra finansverdenen. Det sikrer, at erhvervslivet kender til uddannelsen og ved, hvilke kompetencer professionsbacheloren har, og kan stille spændende jobs til rådighed. 

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Pba. i finans forbereder dig til en karriere i den finansielle sektor, hvor du får mulighed for at specialisere dig inden for bank, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration eller revision. Undervisningen kobler praksis og teori og foregår som forelæsninger, holdundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedsophold. Uddannelsen er opbygget i moduler, og det giver dig mange muligheder for selv at præge din uddannelse i præcis den retning, du ønsker, og mod den del af branchen du vil gøre karriere inden for. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt på 7 semestre svarende til 210 ECTS-point.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Fælles grundforløb

I grundforløbet har du en række grundlæggende fag, der er vigtige for alle, som arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Det drejer sig om fag samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, markedsføring, rådgivning og etik samt ejendomsfinansiering. I sammensætningen af fagene er der lagt vægt på både din personlige og faglige udvikling samt kendskab til metode. Grundforløbet varer de første to semestre og er fælles for alle studerende.
 

International profil

Det internationale modul er obligatorisk, og du kan vælge mellem at gennemføre modulet på to måder:

 • Som et studieophold i udlandet
 • Som et kursus i ’internationale finansielle relationer’ i Danmark

Vælger du at følge kurset 'internationale finansielle relationer', hvor undervisningen foregår på engelsk, vil der være indlagt et ophold på en uddannelsesinstitution i udlandet.
Opholdet varer 14 dage (10 hverdage) og vil typisk indeholde:

 • Undervisning på engelsk på en uddannelsesinstitution
 • Virksomhedsbesøg
 • Kulturelle arrangementer

Studerende må forvente at skulle spare 5.000 kr. op ekskl. lommepenge for deltagelse.

Målet med det internationale modul er at give dig en teoretisk og praktisk forståelse af internationale forhold og viden om sammenhænge mellem kultur, sprog, politiske forhold og økonomisk vækst. Du skal kende til nye fænomener og redskaber i den internationale finansverden og kunne analysere og sammenligne forskelle i samfundsstrukturer og tilhørende finansielle relationer.

Specialisering

Specialiseringsdelen består af to valgfagsperioder, hvor du specialiserer dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde. Du kan vælge mellem valgfagspakkerne:

 • Finansielle forretninger og rådgivning
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring og revision
 • Forsikring og pension

Ønsker du f.eks. at arbejde i en bank, vælger du specialet 'finansielle forretninger og rådgivning'.

Et halvt års praktik

Praktikken er et vigtigt led i din uddannelse og fremtidige karriere. Som praktikant indgår du i virksomhedens arbejde og skal stifte bekendtskab med de forskellige arbejdsområder, produkter og rutiner, man skal kunne varetage som færdiguddannet professionsbachelor i finans. Netop praktikforløbets varighed på et helt semester giver dig rigtig gode muligheder for at opnå en bred erfaring med de forskellige arbejdsopgaver og den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

Forløbet gennemføres på 5. semester i en finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet inden for den branche, du har valgt at specialisere dig i.

Afsluttende projekt

Bachelorprojektet skal laves som afslutning på studiet. Projektet skal tage udgangspunkt i en virkelig forretningsmæssig problemstilling fra den branche, du specialiserer dig inden for, og projektet laves i samarbejde med en finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Gennem bachelorprojektet opnår du en række gode færdigheder og kompetencer, der også er vigtige i det videre karriereforløb. F.eks. hvordan du selvstændigt styrer et projekt og udfører kreative og velargumenterede problemløsninger, samt hvordan man videreformidler idéer, faglige data og viden til forskellige målgrupper.

Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Krav til dig

Pba. i finans-uddannelsen er en fuldtidsuddannelse.

Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder, for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

Det giver dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job du går efter.

Adgangskrav


For at kunne søge ind på denne uddannelse, skal du være i gang med eller have bestået én af disse eksamener:

Gymnasiale uddannelser (EUX, STX, HTX, HHX, HF) (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge enten i kvote 1 eller i kvote 2. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer. Se mere under punktet adgangsbegrænsning.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgang med disse erhvervsuddannelser (kun kvote 2)

 • Finansuddannelsen (trin 2)
 • Handelsuddannelse med specialer
 • IT-supporter
 • Kontoruddannelse (med specialer)

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B eller Erhvervsøkonomi B.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 105 studerende i Odense. Ud af disse optager vi 65% i kvote 1 og 35% i kvote 2.

Kvote 1
I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit.

Hvad skal mit gennemsnit være?
Du kan se hvad adgangskvotienten var sidste år her. Det kan dog ændre sig fra år til år i forhold til antallet af studiepladser og ansøgernes gennemsnit. Årets adgangskvotient kendes først efter ansøgningsfristens udløb.  

Kvote 2
I kvote 2 bliver du vurderet på følgende kriterier:

 • Gennemsnit af karakterer på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakterer på specifikke adgangskrav
 • Indhold i motivationsskrivelse. Få inspiration til din motivationsskrivelse her
 • Aktiviteter efter at den adgangsgivende uddannelse er afsluttet, herunder:
  • Barselsorlov på mindst ½ år sammenlagt
  • Beståede eksamener på andre uddannelser svarende til mindst 30 ECTS
  • Erhvervserfaring svarende til mindst ½ års fuldtidsarbejde
  • Højskoleophold på mindst ½ år i sammenhæng
  • Militærophold på mindst ½ år sammenlagt
  • Udlandsophold på mindst ½ år i sammenhæng

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Odense: 45830

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Bøg Mortensen.

Fremtid og karriere

Karrieremuligheder

Som professionsbachelor i finans kvalificerer du dig til at varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og revision.

Eksempler på jobtitler:

 • Privatkunderådgiver
 • Erhvervskunderådgiver
 • Ejendomsadministrator
 • Ejendomsmægler
 • Revisor
 • Revisorassistent
 • Forsikringsmægler
 • Assurandør
 • Forsikringsassistent
 • Økonomimedarbejder

Videreuddannelse

Cand.soc.jur. på Københavns Universitet og Cand.merc.aud på Syddansk Universitet (kræver valg af særlige valgfag indenfor økonomi, revision og statistik).

Økonomi

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

 Bemærk! Når du taster din SU-ansøgning

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, studiebesøg i udlandet, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med praktik og/eller eksamensprojekt. Der er mulighed for at søge om legater til udlandsophold.  

Herunder er eksempler på, hvordan du under din uddannelse kommer tæt på erhvervslivet:

Tæt kobling til brancherne i finanssektoren

Under din uddannelse i universet finans og økonomi er vejen fra teori til praksis kort og ligetil. Ikke mindst understreget af det tætte samarbejde mellem de enkelte uddannelser, aftagerne i erhvervslivet og forskellige brancheorganisationer. Målet er at uddanne studerende, der har nøjagtig de komptencer, som den økonomiske og finansielle sektor efterspørger.

Tæt samspil med virksomheder og finanssektoren

Virksomheder og organisationer har et tæt samarbejde med finans og økonomi universet i forhold til de studerende. Det gælder studerende i praktikforløb, men det gælder også virksomheder og organisationer, der holder foredrag, underviser og udarbejder cases til de studerende – så nyuddannede og praktikanter fra dag ét kan træde ind i virkelighedens verden som en ressource. 

Praktikforløb

Praktikken er et vigtigt led i din uddannelse og fremtidige karriere. Som praktikant indgår du i virksomhedens arbejde og skal stifte bekendtskab med de forskellige arbejdsområder, produkter og rutiner inden for branchen. Netop praktikforløbets varighed på et helt semester giver dig rigtig gode muligheder for at opnå en bred erfaring med de forskellige arbejdsopgaver og den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

Du vil som praktikant indgå i medarbejderstaben i en periode på 3-7 måneder afhængig af den enkelte uddannelse. Du arbejder med på forhånd fastlagte opgaver, men du kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen.

Læs mere om praktik under Karrierecenteret.

Projektforløb

Med projektforløb kommer du i tæt samarbejde med virksomheder i branchen/aftagervirksomheder.

Virksomhedssamarbejdet er en vigtig del af vores finansielle uddannelser, fordi de skaber værdi for de virksomheder, vi arbejder sammen med - og projekterne er afgørende for, at vores studerende hele tiden er i kontakt med arbejdsmarkedet.

Du kommer til at arbejde med projekter for virksomheder; eksempelvis i grupper af studerende, og arbejder hen i mod en løsning og konklusion på problemstillingen. I samarbejde med virksomheden bliver det aftalt, hvordan resultatet skal præsenteres. 

Aktuelle virksomhedscases og -projekter, temaforløb og innovationsforløb

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder om en lang række forsknings- og udviklingsprojekter og virksomhedsprojekter, der alle handler om konkrete problemstillinger, udvikling af nye løsninger, services og produkter. Gennem blandt andet virksomhedssamarbejder, innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring.

Censorer fra finanssektoren

Inden for den første tid af dit studie, møder du repræsentanter fra brancherne. Du vil også møde repræsentanter fra erhvervslivet til eksaminer, som censorer.

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Financial controller
Vil du have en solid økonomisk viden og lære at bruge erhvervsøkonomiske modeller til daglig økonomistyring?
banner
Finansøkonom
Vil du gerne arbejde i f.eks. bank og have solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner?
Story
Uddannelsen i praksis
Uddannelsen i praksis
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
Sommeroptag 2018
Sommeroptag 2018