banner

Pba. i Økonomi og IT

Pba. i økonomi og IT: Få indsigt i IT-udvikling samt viden om økonomi og strategi


Pba. i økonomi og IT er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med IT-branchen. Det betyder, at du får viden og kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet, så du bliver i stand til varetage jobs som udvikler eller konsulent med opgaver indenfor udvikling og implementering af IT-systemer.

IT-branchen efterspørger profiler, der har forretningsforståelse kombineret med informationsteknologi. På uddannelsen får du derfor indsigt i udviklingen af IT-systemer, men også viden om økonomi og strategi.

Ved at kombinere forretningsforståelse med IT-faglig indsigt, er du med til at skabe værdi for virksomheder gennem anvendelsen af IT. 
Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Uddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (din specialisering), et praktikophold samt et afsluttende bachelorprojekt.

I løbet af de syv semestre skal du have viden om erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og informationsteknologi. Du skal desuden have en række fag, som støtter op om disse kerneområder, f.eks. strategi, innovation, kommunikation og international erhvervsret.

På 1. til 4. semester rummer uddannelsen obligatoriske elementer. 5. semester er et valgfrit semester, som kan bruges til specialisering og/eller udlandsophold. På 6. semester skal alle i praktik i hele semesteret, og på 7. semester skrives der bachelorprojekt, som støttes op af faget videnskabsteori og metode.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Krav til dig

Pba. i økonomi og IT er en fuldtidsuddannelse.

Det betyder, at du skal regne med at bruge en betydelig del af din studietid uden for undervisningslokalet i studiegrupper, selvstudier, projektarbejde og samarbejde med andre studerende og eksterne virksomheder, for at dygtiggøre dig. Du skal selv kunne tilegne dig viden og har hermed et stort ansvar for din egen læring.

Det giver dig selv de bedst mulige chancer for at realisere dine drømme og ambitioner. Kravene fra sektoren er høje og varierer naturligvis alt efter hvilket job du går efter.

Adgangskrav


Adgang med gymnasiale uddannelser (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: Matematik B

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2?
Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1 og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

På denne uddannelse optager vi 65% via kvote 1 og 35% via kvote 2.

Adgang med udenlandsk uddannelse (kun kvote 2)
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Specifikke adgangskrav: Matematik B.

Denne uddannelse har dansk som undervisningssprog. Du skal derfor have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Individuel kompetencevurdering (kun kvote 2)
Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Frit optag

På denne uddannelse er der frit optag. Det betyder, at alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, og som har søgt rettidigt, vil blive tilbudt en studieplads. Der skal dog være minimum 20 kvalificerede ansøgere for at uddannelsen oprettes.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

BEMÆRK: Hvis du mangler et bestemt fag på et bestemt niveau for at kunne optages, kan du stadig søge ind under disse forudsætninger:

 • Du skal være tilmeldt det fag, du mangler, f.eks. et Gymnasialt Suppleringskursus eller et HF fag, som du afslutter før studiestart.
 • Du skal markere i ansøgningen, at du er tilmeldt et suppleringskursus, som du afslutter før studiestart.
 • Som bilag til ansøgningen skal du vedhæfte din bekræftelse på optagelsen på suppleringskurset.

Optagelsesområdenummer

Vejle: 58040

Du får svar på din ansøgning via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Kirsten Stürup.

Karrieremuligheder

Den danske IT-branche efterspørger i stigende grad profiler, som: 

 • har IT-ekspertise kombineret med forretningsforståelse
 • kan tilpasse og udvikle software til forretningens behov
 • har IT-faglig indsigt og viden om, hvordan man skaber merværdi i virksomheder, organisationer og hos brugere

Eksempler på jobtitler er:

 • IT-salgskonsulent
 • Projektleder
 • Økonomimedarbejder
 • Udviklingsansvarlig
 • EDB-ansvarlig

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

 Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Boulevarden 25

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt. 

Herunder er eksempler på, hvordan du under din uddannelse kommer tæt på erhvervslivet:

Tæt kobling til brancherne i finanssektoren

Under din uddannelse i universet finans og økonomi er vejen fra teori til praksis kort og ligetil. Ikke mindst understreget af det tætte samarbejde mellem de enkelte uddannelser, aftagerne i erhvervslivet og forskellige brancheorganisationer. Målet er at uddanne studerende, der har nøjagtig de komptencer, som den økonomiske og finansielle sektor efterspørger.

Tæt samspil med virksomheder og finanssektoren

Virksomheder og organisationer har et tæt samarbejde med finans og økonomi universet i forhold til de studerende. Det gælder studerende i praktikforløb, men det gælder også virksomheder og organisationer, der holder foredrag, underviser og udarbejder cases til de studerende – så nyuddannede og praktikanter fra dag ét kan træde ind i virkelighedens verden som en ressource. 

Praktikforløb

Praktikken er et vigtigt led i din uddannelse og fremtidige karriere. Som praktikant indgår du i virksomhedens arbejde og skal stifte bekendtskab med de forskellige arbejdsområder, produkter og rutiner inden for branchen. Netop praktikforløbets varighed på et helt semester giver dig rigtig gode muligheder for at opnå en bred erfaring med de forskellige arbejdsopgaver og den daglige drift i hele praktikvirksomheden.

Du vil som praktikant indgå i medarbejderstaben i en periode på 3-7 måneder afhængig af den enkelte uddannelse. Du arbejder med på forhånd fastlagte opgaver, men du kan også indgå i driftsopgaver på arbejdspladsen.

Læs mere om praktik under Karrierecenteret.

Projektforløb

Med projektforløb kommer du i tæt samarbejde med virksomheder i branchen/aftagervirksomheder.

Virksomhedssamarbejdet er en vigtig del af vores finansielle uddannelser, fordi de skaber værdi for de virksomheder, vi arbejder sammen med - og projekterne er afgørende for, at vores studerende hele tiden er i kontakt med arbejdsmarkedet.

Du kommer til at arbejde med projekter for virksomheder; eksempelvis i grupper af studerende, og arbejder hen i mod en løsning og konklusion på problemstillingen. I samarbejde med virksomheden bliver det aftalt, hvordan resultatet skal præsenteres. 

Aktuelle virksomhedscases og -projekter, temaforløb og innovationsforløb

Vi arbejder tæt sammen med virksomheder om en lang række forsknings- og udviklingsprojekter og virksomhedsprojekter, der alle handler om konkrete problemstillinger, udvikling af nye løsninger, services og produkter. Gennem blandt andet virksomhedssamarbejder, innovationsprojekter samt forsknings- og udviklingsaktiviteter på tværs af brancher og fag sætter vi viden i spil til gavn for både virksomheden og de studerendes læring.

Censorer fra finanssektoren

Inden for den første tid af dit studie, møder du repræsentanter fra brancherne. Du vil også møde repræsentanter fra erhvervslivet til eksaminer, som censorer.

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Pba. i finans
Vil du gerne have en karriere i den finansielle sektor og have et solidt kendskab til økonomi og menneskelig forståelse?
banner
Finansøkonom
Vil du gerne arbejde i f.eks. bank og have solid økonomisk viden og et grundigt kendskab til praktiske finansielle funktioner?
banner
Financial controller
Vil du have en solid økonomisk viden og lære at bruge erhvervsøkonomiske modeller til daglig økonomistyring?
Story
Individuel kompetencevurdering
Individuel kompetencevurdering
Story
Godt fællesskab
Godt fællesskab
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder