banner

Pba. i International handel og markedsføring

Pba. i international handel og markedsføring: Salg, handel og markedsføring i et internationalt perspektiv


Pba. i international handel og markedsføring er en 1½-årig overbygning på markedsføringsøkonom eller lignende erhvervsakademiuddannelse. På uddannelsen vil du komme til at arbejde med fag inden for salg og handel på det globale marked, ligesom du opnår viden indenfor områder såsom jura og økonomi. Som færdiguddannet professionsbachelor vil du derfor kunne varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et internationalt perspektiv.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Uddannelsen tilrettelægges som et 1½-årigt heltidsstudie svarende til 3 semestre (90 ECTS-point). Hvert semester udgør et samlet og afgrænset forløb med egne prøver og eksaminer.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

Studiet omfatter skemalagt undervisning, undervisningsforberedelse, fordybelse, skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold samt projekter i virksomheder.

Temaer og emner

Emnerne på 1. og 2. semester vil tage udgangspunkt i de faglige discipliner markedsføring, logistik, ledelse og organisation, jura samt økonomi.

På 2. semester skal du derudover arbejde med et valgfrit tema i studiekredse sammen med 4-8 andre studerende. Temaet vælges enten ud fra et idékatalog, eller det kan være et selvvalgt tema. Det valgfri tema afsluttes med et fælles seminar, hvor studiekredsene med afsæt i en kort synopsis præsenterer og eksemplificerer interessante problemstillinger inden for temaet med fokus på løsninger i teori og praksis.

2. semester afsluttes med en semesteropgave i grupper á 4-8 studerende. Opgavens tema er forretningsudvikling i et internationalt perspektiv for en relevant ekstern opdragsgiver.

3. og afsluttende semester indeholder virksomhedspraktik og bachelorprojekt:

Virksomhedspraktik

Formålet med virksomhedspraktikken er at give dig mulighed for at afprøve de første to semestres teori og faglige problemstillinger i praksis. Praktikken skal foregå i en relevant virksomhed og jobfunktion. Virksomhedspraktikken er tilrettelagt som et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, du som færdiguddannet professionsbachelor må forventes at møde i dit første job.

Bachelorprojekt

Med bachelorprojektet skal du demonstrere, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer med henblik på løsning af en relevant problemstilling i praksis. Det afsluttende bachelorprojekt tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og udarbejdes i samarbejde med en relevant virksomhed. I projektet skal du bruge din viden og dine erfaringer fra uddannelsen til at løse en afgrænset og relevant problemstilling i praksis. Projektet skal afspejle såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis.

Kombinationen af virksomhedspraktikken og bachelorprojektet sammen med de obligatoriske og valgfrie temaer giver dig mulighed for at give din samlede kompetenceprofil en individuel toning.

Læs mere om uddannelsen i studieordningen under 'download'.

Adgangskrav


Adgang med denne erhvervsakademiuddannelse

 • Markedsføringsøkonom

Adgang med udenlandsk uddannelse
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Hvis du søger ind på den danske pba. i international handel og markedsføring, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved vinteroptaget 2019 optager vi 20 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning den 4. juli via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Daniel Stokke.

Karrieremuligheder

Som professionsbachelor i international handel og markedsføring vil du bl.a. kunne finde jobs indenfor følgende brancher:

 • Reklame, marketing og medier
 • Handel og shipping
 • Industri/fremstillingsvirksomhed
 • IT og tele
 • Hotel, restaurant, turisme og rejse
 • Offentlig administration

Eksempler på jobtitler som nyuddannet og på sigt er:

 • Marketingkoordinator
 • Eksportkoordinator
 • Key Account Manager
 • Projektleder
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Salgschef

Hør om Jonas' uddannelse og drømme for fremtiden
Hør Jonas' historie om hans uddannelse på EAL. Jonas læste først markedsføringsøkonom og valgte efterfølgende at tage overbygningen i International handel og markedsføring.

Videreuddannelse

Som professionsbachelor i international handel og markedsføring har du mulighed for at videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau i Danmark såvel som i udlandet. Vær opmærksom på selv at undersøge adgangskravene på den uddannelse, du er interesseret i, da uddannelsen ikke giver automatisk adgang til følgende kandidatstudier, og der kan være særlige krav vedr. valgfag og supplering.

 • Cand.merc. på Syddansk Universitet (kræver valg af særlige valgfag på både markedsføringsøkonom og pba.)
 • Cand.it. – Webkommunikation på Syddansk Universitet
 • Cand.it. – Product Design på Syddansk Universitet
 • Cand.mag. i Culture, Communication and Globalization på Aalborg Universitet
 • Kandidat i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet

Dette er ikke en fuldstændig liste, og der kan være muligheder for optagelse på samme eller lignende uddannelser på andre universiteter i ind- og udland. Kontakt universiteterne direkte for at høre om mulighederne og eventuelle suppleringskrav.

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Markedsføringsøkonom
Vil du være en attraktiv medspiller og en værdsat planlægger af virksomheders markedsføringsaktiviteter?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
banner
Handelsøkonom
Vil du gerne opbygge kompetencer indenfor indkøb-, salgs- eller detailhandelsledelse? Læs om uddannelsen her.
banner
Serviceøkonom
Vil du gerne koordinere og administrere på alle niveauer og arbejde på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser?
banner
Logistikøkonom
Vil du indtage en central rolle i planlægning, koordinering og styring af virksomhedens vare-, informations- og pengestrømme?
Story
Godt fællesskab
Godt fællesskab
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
sommerOptag 2018
sommerOptag 2018