Finans og økonomi

Her finder du links til internetsider og databaser, der er målrettet dit univers.

 

Bisnode (tidligere Navne & Numre)

Beskrivelse: Datanyheder, analyser om erhvervslivet og forbrugere samt biografier over personer i den private og offentlige sektor.Virksomhedsinformation om ca. 214.000 danske virksomheder med komplette årsregnskaber 5 år tilbage og vigtige nøgletal.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation).
Bibliotekaren anbefaler: Passport (tidl. kaldet Euromonitor), MarketLine
Tutorial: Login

 

Business Source Elite

Beskrivelse: International virksomhedsdatabase om ledelse, handel og økonomi, med over 1.000 fuldtekst publikationer. Den store samling af titler i Business Source Elite giver oplysninger, der går tilbage til 1985. Engelske tekster. Der er mere end 10.100 selskabsprofiler fra Datamonitor inkluderet.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Passport (tidl. kaldet Euromonitor), MarketLine
Tutorial: Hjælp til søgning 

 

Børsen

Beskrivelse: Adgang til alle Børsens artikler samt Børsen Play, en nyhedskanal, der følger aktier i realtid.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Jyllandsposten, Finans

 

CVR - Det Centrale Virksomhedsregister

Beskrivelse: Statens register for virksomhedsoplysninger - her kan du bl.a. finde oplysninger om virksomheder, brancher og produktionsenheder.
Adgang: Åben for alle

 

Danmarks statistik

Beskrivelse: Offentlig virksomhed, der indsamler og bearbejder personstatistik, erhvervsstatistik og økonomisk statistik fra alle offentlige danske kilder- mest via offentlige registre (CVR, CPR, BBR), stikprøver samt interviews.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Fra DSTs hjemmeside er der links til nationale som internationale statistikkilder - fx til internationale statistikker fra hele verden
Tutorial: FAQEksempel på tabel over aftagere af et produkt

 

Danish Journal of Management & Business (Tidligere Ledelse & Erhverv)

Beskrivelse: Dansk Journal of Management & Business kommunikerer forskningsresultater fra ledelse og erhvervsøkonomi med artikler, der kommunikerer de vigtigste danske og internationale udviklingstendenser relateret til danske forhold. Dokumentation og kommunikation er i form af temaemner, samt forskellige emner, enkeltproblemer.
Adgang: Adgang for alle

 

Den Danske Forskningsdatabase 

Beskrivelse: Central portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Alle forskningsinstitutioner leverer data til basen på frivillig basis. Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.
Adgang: Åben for alle. Links til de publikationer, der har Open Access adgang
Tutorial: Søgetips

 

Directory of Open Access Journals 

Beskrivelse: Directory of  Open Access Journals er en platform for videnskabelige Open Access tidsskrifter inden for alle fagområder. Alle tidsskrifter skal være peer-reviewed eller på anden måde kvalitetssikrede.
Emnerne er bl.a.: Agriculture, Education, Fine Arts (arkitektur og design), General Works, Law, Medicine, Political Science, Science, Social Sciences (finans og økonomi), Technology (byggeri og teknologi).
Adgang: Åben for alle
Tutorials: Søgetip video, Søgetips fra FAQ

 

Biblioteksbasen  

Beskrivelse: Her søger du i de materiealer, som er tilgængelige på Seebladsgade. Systemet hedder Reindex. For at bestille bøger skal du logge ind.
Adgang: Åben for alle til søgning, men kræver login (CPRnr.) til bestilling.

 

EBSCO 

Beskrivelse: Adgang til Regional Business News, Business Source Elite og ERIC.

  • Regional Business News database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States.

  • Business Source Elite business database provides full text for over 1,000 business publications. The rich collection of titles in Business Source Elite provides information dating back to 1985. More than 10,100 substantial company profiles from Datamonitor are also included.

  • ERIC Education Resource Information Center, provides access to education literature and resources. The database contains more than 1.3 million records and provides access to information from journals included in the Current Index of Journals in Education and Resources in Education Index.

Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

EBSCO - American doctoral dissertation

Beskrivelse: Database med adgang til over 172.000 amerikanske afhandlinger og disputatser med link til fuldtekst til de der ligger i et Institutional Repository.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Søgetips til databasen findes i Help øverste højre hjørne. I venstre side scroller du ned til bunden og klikker på Database Help.

 

Ejendomsstatistikken 

Beskrivelse:  Ejendomsstatistikken er en internetbaseret database med statistik om ejendomsmarkedet. Den samler al tilgængelig information om ejendomsmarkedet ét sted.
Adgang: Åben for alle

 

Eksportrådet/ Udensrigsministeriet

Beskrivelse: Eksportrådet hjælper danske virksomheder med at eksportere gennem en række gratis services, skræddersyede løsninger og tilskudsprogrammer.
Adgang: Adgang for alle

 

EUR-Lex 

Beskrivelse: Adgang til EU-lovgivningen på 24 sprog. Retskilder, tidsskriftet EU Tidende. Forberedende retsakter, lovgivning, retspraksis, traktater m.m. Fuldtekst.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Euromonitor (nu Passport) 

Beskrivelse: Her kan du finde markedsrapporter, markedstatistik og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau. Fokus er forbrugsvarer.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Eurostat 

Beskrivelse:  Europæisk statistik, der sammenligner lande og regioner i EU. Statistik databank og publikationer i fuldtekst. Statistikken er opdelt i: General and regional statistics, Economy and finance, Population and social conditions, Industry trade and services, Agriculture and fisheries, External trade, Transport, Energy and environment, Science and technology. Under publikationer er der bl.a. adgang til Eurostats statistiske årbøger, regionale årbøger, serier og arbejdspapirer.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Tips til søgning og FAQs

 

Finans 

Beskrivelse: Avisen er et erhvervsmedie med opbakning fra bl.a. Jyllands-Postens politiske redaktion på Christiansborg og globale netværk af korrespondenter samt partnerskaber med medier som Washington Post, Harvard Business Review, Bloomberg og Foreign Policy. Derudover har de allieret sig med specialistmedierne FinansWatch, ShippingWatch, MedWatch, EnergiWatch og FødevareWatch.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler:  Børsen, Finans Analyse, FinansWatch, FødevareWatch, Infomedia, Jyllandsposten og Politiken

 

FinansWatch 

Beskrivelse: FinansWatch dækker store og små historier, når de breaker, indhenter de hurtige kommentarer og laver dybdegående artikler om pengeinstitutter, pensionskasser, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, kapitalforvaltere samt følger de hyppige politiske og regulative bevægelser.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

Gallup 

Beskrivelse: Her finder du statistik fra det danske marked. Der er undersøgelser bl.a. om miljø, holdninger, kultur, forbrug, personlig pleje, sport, aktiviteter, rejser, transport.
Adgang: Via it.eal.dk. Følg vejledningen til installation på din PC eller MAC.

 

Google Bøger 

Beskrivelse: Her kan du søge efter bøger som har uddrag af teksten og i visse tilfælde hele bogen.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Google Scholar

Beskrivelse: Her kan du søge efter videnskabelige artikler, opgaver, bøger og abstracts om alverdens emner.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Infomedia 

Adgang til avis- og tidsskriftarkiver.

Beskrivelse: Infomedia er en database, hvor du kan søge artikler i alle regionale og landsdækkende aviser, nyhedsbureauer, et stort udvalg af branche- og fagtidsskrifter samt andre nyhedskilder.
OBS: Det er dog ikke alle medier, der kan læses i fuld tekst - det drejer sig især om abonnementsafhængige webmedier, men også både aviser og tidsskrifter kan ligge som resumé. I så fald kræves der separat abonnement. Tjek i E-ressourcelisten om der er adgang via UCL Bibliotekets licenser.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Du kan ofte bestille artiklen som kopi via bibliotek.dk.
Tutorial: Søgetips 


Jyllandsposten

Beskrivelse: Avisen blev grundlagt i 1871 og de skriver de er fri og uafhængig af alle økonomiske og politiske interesser og er ikke tilknyttet noget politisk parti.
Jyllands-Posten står også bag Finans, som er Danmarks største erhvervssite.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler:  Børsen, Finans, FinansWatch, FødevareWatch, Infomedia og Politiken

 

Karnov 

Beskrivelse: Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

Marketline Advantage

Beskrivelse: Oplysninger om virksomheder, brancher, økonomi, produkter og lande. Indeholder Industri Profiler, Forbrugermarkeds Database, SWOT - og PESTLE analyser og landeprofiler. Opdateres dagligt.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Tutorials: Hjælp til søgning, FAQ's og Video Tutorials

 

Nationaløkonomisk Tidsskrift

Beskrivelse: Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner. Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden.
Adgang: Åben for alle

 

Ordbogen.com 

Beskrivelse: Der er via Ordbogen.com adgang til bl.a. Bilteknisk Ordbog, engelsk og tyske ordbøger, kemisk og tekniske ordbøger samt retskrivnings- og betydningsordbøger.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

Passport (Tidligere Euromonitor)

Beskrivelse: Her kan du finde markedsrapporter, markedstatistik og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau. Fokus er forbrugsvarer.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Guide: Passport User Guide PDF
Tutorials: Help Guides and Videos


Politiken

Beskrivelse: Inden for tre kerneområder vil Politiken til alle tider levere udfordrende, engagerende og troværdig journalistik: Kultur, Debat og Samfund (indland, udland, forbrug og sport). Avisen blev grundlagt i 1884. Christisan Jensen er ansvarshavende chefredaktør.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler:  Børsen, Finans, FinansWatch, FødevareWatch, Infomedia og Politiken

 

Regional Business News 

BeskrivelseThis database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Tutorials: Hjælp til søgning

 

Retsinformation 

Beskrivelse: Her kan du søge i alle danske love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder, og i Folketingets dokumenter.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Hjælp til søgning

 

Statsbibliotekets Videnskabelige artikler

Beskrivelse: Søg i 65 millioner videnskabelige artikler - primært udenlandske. Bestil til afhentning på dit valgte afhentningsbibliotek.
Adgang: Åben for alle


SurveyXact 

Beskrivelse: Med SurveyXact kan du udforme online spørgeskemaundersøgelser.
Adgang: Som studerende på UCL har du adgang til SurveyXact via dit WAYF-login.
Brugernavn: Din skole-mail, Password: Passwordet til din skole-mail.
Tutorials: Kursus, Håndbog og Øvelse

 

Transportens Innovationsnetværk 

Beskrivelse: Inspiration til nye forretningsområder, partnersøgning og projektudvikling.
Adgang: Åben for alle - gratis tilmelding