Laboratorie, jordbrug og proces

Her finder du links til internetsider og databaser, der er målrettet dit univers.

Agrar+ 

Beskrivelse: 3 specialiserede magasiner målrettet den professionelle landmand.
Agro - til fremtidens planteavler Bovi - til fremtidens mælkeproducent Hyo - til fremtidens svineproducent

Adgang: Åben for alle - Login på sitet og få adgang til alle artikler. Du finder login oplysninger i bibliotekets Fronter rum eller ved at kontakte biblioteket.

 

Bibliotek.dk

Beskrivelse: bibliotek.dk er en database over hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du kan bestille og se hvilket bibliotek der har materialet hjemme.  Send en bestilling til dit valgte afhentningsbibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet).
Adgang: Åben for alle. Kræver dog, at du laver et login og vælger afhentningsbibliotek fx EAL Bibliotek
Bibliotekaren anbefaler: Bibliotek.dk/ videnskabelige artikler, Bibliotek.dk/ artikler, Bibliotek.dk/ bøger

 

Danmarks statistik

Beskrivelse: Offentlig virksomhed, der indsamler og bearbejder personstatistik, erhvervsstatistik og økonomisk statistik fra alle offentlige danske kilder- mest via offentlige registre (CVR, CPR, BBR), stikprøver samt interviews.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Fra DSTs hjemmeside er der links til nationale som internationale statistikkilder - fx til internationale statistikker fra hele verden
Tutorial: FAQEksempel på tabel over aftagere af et produkt

 

Den Danske Forskningsdatabase

Beskrivelse: Central portal over den danske forskning, de danske forskere og de danske forskningsinstitutioner. Alle forskningsinstitutioner leverer data til basen på frivillig basis. Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, ph.d-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.
Adgang: Åben for alle. Links til de publikationer, der har Open Access adgang
Kildetype: Primær/Sekundær
Tutorial: Søge tips

 

Directory of Open Access Journals

Beskrivelse:  Her kan du finde videnskabelige Open Access tidsskrifter og artikler. Emnerne er bl.a.: Agriculture, Education, Fine Arts (arkitektur og design), General Works, Law, Medicine, Political Science, Science, Social Sciences (finans og økonomi), Technology (byggeri og teknologi).
Adgang: Åben for alle
Kildetype: Primær
Tutorials: Søge tip video, Søge tips fra FAQ

 

DTU Forskning

Beskrivelse: Her kan du læse rapporter og  følge DTUs forskning indenfor bl.a. Elektronteknologi, Energi, Fødevarer, Landbrug, Informationsteknologi, Konstruktion, Produktion, Ledelse, Transport.
Adgang: Åben for alle

 

DTU Fødevareinstituttet

Beskrivelse: DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger inden for fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Tjek publikationer eller søg i søgefeltet

 

DTU Fødevareinstituttet/ Fødevaredata +

Beskrivelse: DTU Fødevareinstituttet har med Fødevaredata (frida.fooddata.dk) til hensigt at lette borgernes adgang til information om indholdsstofferne i de fødevarer, vi spiser. I Fødevaredata findes bl.a. data for indhold af næringsstoffer i diverse fødevarer, og det tilstræbes at afspejle udbuddet af fødevarer i Danmark og at data fremstår så korrekt og ajourført som muligt.
Adgang: Åben for alle

 

EBSCO 

Beskrivelse: Adgang til Regional Business News, Business Source Elite og ERIC.

  • Regional Business News database provides comprehensive full text coverage for regional business publications. Regional Business News incorporates coverage of more than 80 regional business publications covering all metropolitan and rural areas within the United States.

  • Business Source Elite business database provides full text for over 1,000 business publications. The rich collection of titles in Business Source Elite provides information dating back to 1985. More than 10,100 substantial company profiles from Datamonitor are also included.

  • ERIC Education Resource Information Center, provides access to education literature and resources. The database contains more than 1.3 million records and provides access to information from journals included in the Current Index of Journals in Education and Resources in Education Index.

Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

EBSCO - American doctoral dissertation

Beskrivelse: Database med adgang til over 172.000 amerikanske afhandlinger og disputatser med link til fuldtekst til de der ligger i et Institutional Repository.
Adgang: Åben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Søgetips til databasen findes i Help øverste højre hjørne. I venstre side scroller du ned til bunden og klikker på Database Help.

 

Forbrugerrådet Tænk

Beskrivelse: Forbrugerrådet Tænk er en forbrugerorganisation. De arbejder for alle forbrugere i Danmark og for at det bliver lettere at være forbruger. De er en medlemsorganisation.
Adgang: Gives via søgepc på biblioteket - eller du kan kontakte biblioteket, så skaffer vi de artikler, du skal bruge: bibliotek@eal.dk

 

FødevareWatch 

Beskrivelse: FødevareWatch leverer uafhængig, kritisk og fair journalistik om føde- og levnedsmiddelindustrien.
Adgang: Åben for alle, men ikke alle artikler er tilgængelig.

 

Gartnerirådgivningen

Beskrivelse: Plantevidenbasen indeholder nyeste viden og indeholder bl.a. dyrkningsvejledninger, lister over godkendte basisstoffer mm.
Adgang: Åben for alle til gratis delen
Tip fra bibliotekaren: Se dyrkningsvejledninger i plantevidenbasen

 

Gallup 

Beskrivelse: Her finder du statistik fra det danske marked. Der er undersøgelser bl.a. om miljø, holdninger, kultur, forbrug, personlig pleje, sport, aktiviteter, rejser, transport.
Adgang: Via it.eal.dk. Følg vejledningen til installation på din PC eller MAC.

 

Google Bøger 

Beskrivelse: Her kan du søge efter bøger som har uddrag af teksten og i visse tilfælde hele bogen.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Google Scholar

Beskrivelse: Her kan du søge efter videnskabelige artikler, opgaver, bøger og abstracts om alverdens emner.
Adgang: Åben for alle
Tutorial: Søgning som i Google

 

Infomedia 

Adgang til avis- og tidsskriftarkiver.

Beskrivelse: Infomedia er en database, hvor du kan søge artikler i alle regionale og landsdækkende aviser, nyhedsbureauer, et stort udvalg af branche- og fagtidsskrifter samt andre nyhedskilder.
OBS: Det er dog ikke alle medier, der kan læses i fuld tekst - det drejer sig især om abonnementsafhængige webmedier, men også både aviser og tidsskrifter kan ligge som resumé. I så fald kræves der separat abonnement. Tjek i E-ressourcelisten om der er adgang via UCL Bibliotekets licenser.
Adgang: Via IP-adressen eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)
Bibliotekaren anbefaler: Du kan ofte bestille artiklen som kopi via bibliotek.dk.
Tutorial: Søgetips 

 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 

BeskrivelseFuldtekst analyser, publikationer mm. inden for forskningen af Geografi, geoinformatik, Geologi, geoscience, skov, natur og biomasse samt Landskabsarkitektur og planlægning. 
AdgangÅben for alle
Bibliotekaren anbefaler: Skov og Landskab udgav indtil 2012 en række rapporter og publikationer i forskellige serier.
Gratis software; alt fra bl.a. beregningsprogrammer til  produktionsoversigter særligt for skovbrug.

 

Landbrugsinfo 

Beskrivelse: Informere om lovgivning, dyrkningsvejledninger og mm. indenfor bl.a. ledelse, kvæg, miljø, planteavl, økologi og økonomi. En del af artiklerne kan læses på hjemmesiden.
Adgang
Åben for alle til gratisdelen

 

Miljø- og fødevareministeriet 

Beskrivelse: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet.
Styrelsen har ansvaret for ministeriets erhvervs- og miljøpolitik. Her kan du læse om Landbrugs-
og Fiskeristyrelsens arbejde med tilskud, udvikling, vejledning, regulering og kontrol.
Adgang: Åben for alle

 

Ordbogen.com 

Beskrivelse: Der er via Ordbogen.com adgang til bl.a. Bilteknisk Ordbog, engelsk og tyske ordbøger, kemisk og tekniske ordbøger samt retskrivnings- og betydningsordbøger.
Adgang: Via IP-adresse eller hjemmefra via VPN (vejledning til installation)

 

PubMed

Beskrivelse: International human- og veterinærmedicinsk database. Indeholder henvisninger til videnskabelige tidsskriftsartikler. Enkelte artikler har fuldtekst adgang, andre skal bestilles via bibliotek.dk eller bibliotek@eal.dk.
Adgang: Åben for alle via PubMed

 

Seges

Beskrivelse: Et fagligt videns- og innovationshus, der arbejder med alt, der har med landbrugsdrift at gøre. Det sker i tæt samarbejde med universiteter, ministerier, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland. 

Planter & Miljø - Svineproduktion - Økologi - og andre fagområder

Adgang: Adgang for alle

 

Statsbibliotekets Videnskabelige artikler

Beskrivelse: Søg i 65 millioner videnskabelige artikler - primært udenlandske. Bestil til afhentning på dit valgte afhentningsbibliotek.
Adgang: Åben for alle