Reserveringer

Når din reservering er klar til afhentning på biblioteket, vil du modtage en mail om det. Reserveringen skal afhentes inden fristens udløb. Fristen er 7 dage.
Efter fristens udløb vil din reservering blive slettet og bogen sendes videre til den næste låner i reserveringskøen.

Reserveringer afhentes i bibliotekets bemandede åbningstid: mandag-torsdag kl. 8:15-14:45 og fredag kl. 8:15-13:15

Alle reserveringsmeddelelser sendes til din mail tilknytte UCL. Du har mulighed for at vælge en privat emailadresse, når du er logget på din lånerstatus i bibliotekssystemet eller ved henvendelse til personalet.

Du er selv ansvarlig for at din emailadresse er opdateret og aktiv, og det er dit eget ansvar at tjekke dine mails regelmæssigt.

Hjemkaldelser

Som låner hæfter du for dine hjemlån. Afleverer du ikke dine hjemlån til tiden, vil du modtage op til 3 hjemkaldelser fra UCL Biblioteket Seebladsgade.

Der er på nuværende tidspunkt ingen gebyrer for materialer, der afleveres for sent.

Har du stadig ikke afleveret senest 7 dage efter 3. hjemkaldelsesmail er sendt, overgår erstatningssagen til økonomiafdeling, som sender en faktura på materialets genindkøbspris incl. 25% moms plus et administrationsgebyr på 75 kr.

Dine muligheder for at låne på biblioteket suspenderes, indtil du har betalt det beløb du skylder, og biblioteket har fået besked fra Økonomiafdelingen om din betaling.

Alle hjemkaldelser sendes til din mail tilknyttet UCL. Du har mulighed for at vælge en privat emailadresse, når du er logget på din lånerstatus i bibliotekssystemet eller ved henvendelse til personalet.

Du er selv ansvarlig for at din emailadresse er opdateret og aktiv, og det er dit eget ansvar at tjekke dine mails regelmæssigt.

Erstatning

Som låner hæfter du for dine hjemlån. Dvs. du skal betale erstatning, hvis materialer du har lånt, bliver beskadiget eller forsvinder. Kontakt UCL Biblioteket hurtigst muligt, hvis du beskadiger eller mister materiale som du har lånt på UCL Biblioteket.

UCL Biblioteket sender erstatningssager til økonomiafdelingen, som sender en faktura på materialets genindkøbspris incl. 25% moms plus et administrationsgebyr på 75 kr.

Alle erstatningskrav sendes til din mail tilknyttet UCL. Du har mulighed for at vælge en privat emailadresse, når du er logget på din lånerstatus i bibliotekssystemet eller ved henvendelse til personalet.

Du er selv ansvarlig for at din emailadresse er opdateret og aktiv, og det er dit eget ansvar at tjekke dine mails regelmæssigt.