På vej mod destination inklusion

Værtskabsprojekter er ikke nye, men ingen har endnu fundet nøglen til svaret på, hvordan alle på en destination tager værtskabsrollen på sig og føler ejerskab. Det nye er, at vi arbejder med værtskab for en større gruppe, hvor helhed og sammenhængskraft er i fokus. Samarbejdspartnere er ikke nødvendigvis turismens traditionelle partnere - attraktioner, overnatning, bespisning og transport, men omfatter alle, som områdets gæster kan komme i kontakt med under et ophold.

Succesen er i hus, hvis vi gennem delt værtskab kan nå højere op på det barometer, der måler Danmarks service- og oplevelsesniveau.

På længere sigt har vi som mål at gøre turismens delte værtskabsmodel gangbar i andre brancher, blandt andet inden for sundhedsverdenen.

Tanken er, at projekt Delt værtskab skal munde ud i en Erhvervs Ph.D.