Vi udvikler vejen frem, sammen

Uddannelser inden for turisme og events er af nyere dato, og for både studerende og virksomheder er der god mulighed for viden og erfaringsudveksling. De studerende fordyber sig og kan være med til at skabe deres kommende arbejdspladser. Virksomhederne får adgang til ny viden.  De får hjælp til løsning af konkrete problemstillinger og får mulighed for at sætte præg på uddannelsen.

Underviserne udvider deres netværk og får større kendskab til branchen og dens problemstillinger. Det skaber den bedste grobund for ny inspiration.

Vi samarbejder på tværs af uddannelsesmiljøer i EAL og universitetsmiljøer. Ved at koble forskningen, brydes barrierer ned i uddannelsessektoren, så vi i højere grad kan bruge hinanden og blive skarpere på, hvad vi hver især kan byde ind med.