Partnere om innovation

Uddannelsesmæssigt er der et enormt potentiale, og det er uhyre relevant at involvere studerende både i udviklingsarbejdet og i forbindelse med udvikling af nye uddannelser. I forvejen har vi på EAL stor fokus på velfærdsteknologi. Derfor giver det god mening at sikre, at både undervisere og studerende har de rette kompetencer.

Vi samarbejde med offentlige myndigheder og private aktører. Heldigvis er parterne positivt indstillet over for innovationssamarbejder af den karakter og det udviklingspotentiale.